Beskrivning: Nu under hösten kommer vi att bygga om digitalt och byta system för vår kundinformation. Allt för att göra det enklare och bättre för dig. Du kommer att uppleva förändringar i både app och på vår webb.

Google Translate:

Beskrivning: Nu under hösten kommer vi att bygga om digitalt och byta system för vår kundinformation. Allt för att göra det enklare och bättre för dig. Du kommer att uppleva förändringar i både app och på vår webb.

Tömning fettavskiljare

All verksamhet som bedriver någon form av livsmedelshantering ska ha en fettavskiljare installerad. En fettavskiljare måste tömmas, rengöras och fyllas på med vatten regelbundet, annars finns risk för dålig lukt och hälsorisker.

Priser för schemalagd tömning

För att förhindra utsläpp av större mängder fett (över 5 mg per liter vatten) i avloppet ska en fettavskiljare normalt vara installerad i en fastighet med livsmedelshantering.

Priser för ordinarie schemalagd tömning

Tömning och hämtning: 1 150 kronor per timme (inklusive moms)

Behandling: 725 kronor per kubikmeter (inklusive moms)

Beställ extra tömning

Vi kan självklart göra en extra tömning av din fettavskiljare vid behov. Beställ direkt på webben eller genom att kontakta oss.

Priser för extra tömningar

Extra tömningar (inom fem arbetsdagar): + 675 kronor

Akut tömning under arbetstid (inom 24 timmar): + 1 850 kronor

Akut tömning utanför arbetstid (inom 24 timmar): + 3 610 kronor

Priserna gäller utöver ordinarie tömningskostnad.

Frågor och svar

    Tömning utförs inom 24 timmar. Kontakt: 0455-783 75

    Beställning av akuttömning efter kontorstid.
    Kontakt: 0470-228 69

Besök vårt Hjälpcenter för fler hjälpartiklar, frågor och svar.