Google Translate:

Lämna företagets avfall hos oss

Mältan är vår återvinnings- och avfallsanläggning där ditt företag kan lämna avfall. Vi finns på plats och visar hur det går till.

Så här gör du med företagets avfall

  • När du kommer till Mältans avfallsanläggning kör du innanför grindarna. Här vägs avfallet vid vågstationenI samband med vägningen visar vi var du lastar av avfallet.
  • Efter att du lastat av görs en ny vägning

Avfallet som körs in på området vägs in med olika koder för att vi ska ha kontroll över flödena.

Karakterisering av deponiavfall
Om du ska deponera avfall behöver det först göras en karakterisering av avfallet. Den lämnas innan eller när du är på anläggningen.

Karaktiseringsblankett.pdf

Läs vår hjälpartikel

Farligt avfall
Vi tar inte emot farligt avfall som exempelvis färgburkar och kemikalier. Vill du ha hjälp med hanteringen så kontakta oss. Vill du lämna farligt avfall, kontakta andra externa aktörer.

Priser
Kontakta oss för prisuppgifter

Öppettider
Vardagar 07.00-15.45

Hitta till oss

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}

Frågor och svar

    Vi tar inte emot farligt avfall som färgburkar, kemikalier, lösningsmedel m.m. på vår avfalls- och återvinningsanläggning. Vill du lämna farligt avfall, kontakta andra externa aktörer.

Självbetjäningstjänster

Besök vårt Hjälpcenter för fler hjälpartiklar, frågor och svar.