Google Translate:

Lämna företagets avfall hos oss

Mältan är vår återvinnings- och avfallsanläggning där ditt företag kan lämna avfall. Vi finns på plats och visar hur det går till.

Så här gör du med företagets avfall

  • När du kommer till Mältans avfallsanläggning kör du innanför grindarna. Här vägs avfallet vid vågstationenI samband med vägningen visar vi var du lastar av avfallet.
  • Efter att du lastat av görs en ny vägning.

Avfallet som körs in på området vägs in med olika koder för att vi ska ha kontroll över flödena.

Karakterisering av deponiavfall

Om du ska deponera avfall behöver det först göras en karakterisering av avfallet. Den lämnas innan eller när du är på anläggningen.

Karaktiseringsblankett.pdf

Läs vår hjälpartikel

Farligt avfall

Vi tar inte emot farligt avfall som exempelvis färgburkar och kemikalier. Vill du lämna farligt avfall, kontakta andra externa aktörer.

Priser

Kontakta oss för prisuppgifter.

Öppettider

Vardagar klockan 07.00–15.45

Hitta till oss

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}

Frågor och svar

    Vi tar inte emot farligt avfall som färgburkar, kemikalier, lösningsmedel med mera på vår avfalls- och återvinningsanläggning för företag. Vill du lämna farligt avfall, kontakta andra externa aktörer.

Självbetjäningstjänster

Besök vårt Hjälpcenter för fler hjälpartiklar, frågor och svar.