Google Translate:

Fastighetsnära hämtning

Vår tjänst Fastighetsnära hämtning är till för dig som äger flerbostadshus eller företagsfastigheter. Den innebär att vi hämtar allt återvinningsmaterial direkt vid din fastighet. Både praktiskt och prisvärt.

Billigare och bättre med egen återvinning

Det osorterade avfallet från ett hushåll består till 50–60% av förpackningar. Om de sorteras ut direkt, behöver du färre kärl för brännbart avfall. Det blir inte bara billigare för dig utan är även mera miljövänligt.

Ordna en egen återvinningsstation i ett miljörum eller i anslutning till fastigheten. Kanske kan du gå samman med någon annan fastighetsägare i närheten? Vi hjälper dig att planera och dimensionera kärlen rätt för din fastighet. 

Välj hur ofta vi ska hämta avfallet:

  • Varje vecka
  • Varannan vecka
  • Var fjärde vecka

Blir kärlen överfulla kan vi göra enstaka tömningar.

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}

Frågor och svar

    Vi tar inte emot farligt avfall som färgburkar, kemikalier, lösningsmedel med mera på vår avfalls- och återvinningsanläggning för företag. Vill du lämna farligt avfall, kontakta andra externa aktörer.

Besök vårt Hjälpcenter för fler hjälpartiklar, frågor och svar.