Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

Google Translate:

Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

Laddstationer för elfordon

För framtidens transport

Affärsverken jobbar aktivt för en utbyggd infrastruktur där laddstationer för elfordon finns tillgängliga på stan och på andra ställen.

Ladda din bil i Karlskrona

I Karlskrona finns elva laddplatser med totalt 19 laddstationer för elbilar.

Företag och flerbostadshus

Låt boende och anställda ladda

Nu finns möjlighet att få en laddstation vid ditt företag eller din fastighet.

För ett hållbart Sverige och Karlskrona

Projekt för grön infrastruktur

Affärsverken medverkar i projektet Green Charge Sydost som stödjer utveckling av fordon och laddinfrastruktur.

Goda anledningar att skaffa elbil

Moderna elfordon har tillräcklig räckvidd för de allra flesta. Här kan du hitta fler fördelar med elfordon.

Frågor och svar