Google Translate:

Energirond

Idag dras fastigheter ofta med stora kostnader för drift, som tillexempel uppvärmning och fastighetsel. Med en energirond kan man ta reda på vad det är som drar energi och på så sätt kunna reducera energianvändningen och i längden kostnaden.

Vad innebär det?

En energirond innebär att vi utifrån befintlig utrustning och verksamhet identifierar kostnadseffektiva och energibesparande åtgärder. Målet med energironden är att det ska leda till besparingar, förbättrat inomhusklimat och reducera energianvändningen. Åtgärderna prissätts och presenteras i rapport tillsammans med besparing. Bra för dig och för miljön!

Det här kartlägger vi:

  • Värmesystemets status och funktion med avseende på effektivitet och inställda driftstrategier för värmesystemet. Kontroll av installerade radiatorer, termostatventiler etc.
  • Ventilationssystemens status och funktion med avseende på eleffektuttag, flöden, inställda driftstrategier och temperaturverkningsgrad för eventuella värmeåtervinningssystem.
  • Byggnadens klimatskal så som fasad, fönster, dörrar.
  • Inomhustemperaturen kontrolleras.
  • Kontroller av kallvattenanvändningen för bedömning av eventuellt läckage, finns snålspolande toaletter & blandare.
  • Optimering av fasta taxor. Omfattar el, värme, kyla och vatten.
  • Fördelning av värme- och elanvändning.
  • Inventering av inom- och utomhusbelysningens installerade effekter och driftstrategier.
  • Analys av mätningar och inventering.
  • Åtgärdsförslag med kostnadsuppskattningar och lönsamhetsbedömningar, t.ex. enligt LCC-metoden eller payoff.

Intresseanmälan

Här kan du lämna en intresseanmälan, så återkommer vi till dig så fort som möjligt!

Prisuppgifter

Pris för energironden är 5600 kronor för ett besök inklusive avrapportering. Detta är beräknat på åtta timmar och ett timpris på 700 kronor exklusive moms.

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}