Google Translate:

Upptäck läckage i tid

En läcka kan orsaka stora skador om den inte upptäcks i tid. Genom tjänsten läckagedetektering får du omedelbart larm om något händer i din fastighet.

Detektering av läckage

Varje år sker fuktskador i Sverige för motsvarande cirka 10 miljarder kronor. Vatten som tränger in i en träkonstruktion kan ge upphov till mögel, svampangrepp och röta. Genom sensorer som kontinuerligt samlar in mätdata för analys kan du enkelt och lätt få rätt underlag för att snabbt vidta åtgärder.

Larm i realtid

I tjänsten ingår även en larmfunktion. All mätdata skickas till vår driftcentral för analys och om larmnivåer har uppnåtts skickas larm direkt till dig kund via SMS med kompletterande e-post. Du få reda på eventuella läckage i realtid och kan snabbt åtgärda felet innan en större, mer kostsam skada uppstår.

Fakta om detektering av läckage

 • Detektering av läckage under diskbänk eller andra utrymmen.
 • Presenterar historik grafiskt på ett överskådligt sätt.
 • Affärsverken äger och övervakar sensorerna och byter ut defekta utan kostnad.
 • Montering utförs av dig som kund i samråd med Affärsverken.
 • Larm till utsedda kontakter vid uppnådda tröskelvärden.
  • En mottagare ingår i grundpris.
 • Du bestämmer själv:
  • Tröskelvärden för luftfuktighet.
  • Tidsperiod med uppmätt värde innan larm.
 • Lösningen är en tjänst och inga övriga kostnader tillkommer utöver abonnemangskostnaden.

Ja, jag är intresserad av lösningar för läckagedetektering!

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar någon av våra trevliga säljare dig.

Intresseanmälan är inte ett bindande köp.

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}
{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}