Google Translate:

Så underlättar du slamtömningen

Slamtömningsbilen är stor och tung, så tänk på att röja undan växtlighet och flytta föremål som kan vara i vägen. Markera brunnen så att chauffören enkelt kan hitta den, gärna med fastighetsbeteckningen på. Chauffören behöver utrymme för att arbeta med slangen som är tung. Vintertid ska vägen snöröjas och hållas halkfri. Se till att det går enkelt att lyfta av locket.

Om bilen inte når fram till anläggningen på grund av begränsad framkomlighet riskerar du en bomkörningsavgift. Det är en kostnad enligt prislistan när vi har kört fram, men inte lyckats utföra uppdraget.

Några snabba tips

  • Håll undan växtlighet eftersom det är vanligt att rötter växer in i ledningar och brunnar, där de orsakar problem.
  • Står det vatten i rören eller i brunnen är spridningsledningarna förmodligen täppta. Spola ledningarna eller beställ spolning från oss eller valfri VVS-firma.
  • Ledningar och infiltrationsbädd är ömtåliga så undvik att köra över anläggningen med fordon eller liknande. 
  • Efter slamtömning är det bra att kontrollera anläggningen. Se efter att skiljeväggarna är hela. I en plastbrunn är det bra att känna efter att skiljeväggarna sitter fast. Kontrollera att t-röret, som leder vattnet vidare till infiltrationen sitter kvar på utgående ledning.
  • Spola endast ner fekalier och toalettpapper. Hushållspapper och hygienartiklar kan orsaka stopp och onödiga kostnader vid slamtömning.

Har du verksamhet som bedriver någon form av livsmedelshantering? Då ska du ha fettavskiljare installerad.

Beställ extra tömning av din fettavskiljare.