Google Translate:

Fjärrvärme

Grön, enkel och värmeekonomisk – dessutom från väldigt nära dig. Fjärrvärmen kommer från den fossilfria produktionen på våra värmeverk i Karlskrona och är skapad av förnybart biobränsle från skogarna omkring oss.

Grön värme från väldigt nära dig

Fjärrvärmen som vi levererar är så lokal den kan bli. Vi har tre centrala produktionsanläggningar: Kraftvärmeverk Karlskrona, Väster Udd och Gullberna. Vi har även närvärmeanläggningar utanför tätorten. På Kraftvärmeverk Karlskrona skapas dessutom grön el när fjärrvärmen produceras.

Affärsverken är en Reko fjärrvärmeleverantör. Det betyder att vi lever upp till högt ställda krav på öppenhet, jämförbarhet och förtroende.

Så fungerar fjärrvärme

Är du nyfiken på hur det går till när grön värme, el och varmvatten skapas och hittar hela vägen hem till dig? Här får du veta mer om resan från kraftvärmeverket till hushållen.

Sturkö panncentral

Sturkö panncentral ligger på ön Sturkö sydost om Karlskrona. Panncentralen är ett närvärmeverk, och förser bland annat Sturköskolan och närliggande bostäder med värme.

Byggår: 2019
Panna: Herz Firematic
Panneffekt: 256 kW
Verkningsgrad: 94 procent
Primärt bränsle: Träpellets
Skorstenshöjd: 15 meter
Reningssystem: Cyklon
Ägare: Affärsverken Karlskrona AB

Fridlevstad panncentral

Fridslevstad panncentral är ett närvärmeverk knappt två mil norr om Karlskrona. Precis som Sturkö panncentral eldas panncentralen i Fridlevstad med pellets, som är en form av biobränsle.

Byggår: 2015
Panna: Herz Firematic
Panneffekt: 251 kW
Verkningsgrad: >94 procent
Primärt bränsle: Träpellets
Skorstenshöjd: Cirka 6 meter
Reningssystem: Cyklon
Ägare: Affärsverken Karlskrona AB

Jämjö panncentral

Panncentralen ligger i norra delen av Jämjö och är en närvärmeanläggning. Verket startades 2014 och pannorna eldades under de första åren med pellets, men sedan 2021 är pannorna anpassade för att eldas med bränsleflis.

Byggår: 2013–2014
Pannor: Två stycken Osby Parca
Panneffekt: 4 MW och 1 MW
Verkningsgrad: 91,6 procent
Primärt bränsle: Bränsleflis
Skorstenshöjd: 30 meter
Reningssystem: Slangfilter
Ägare: Affärsverken Karlskrona AB

Kraftvärmeverk Karlskrona

Kraftvärmeverket är den stora klippan i värmeproduktionen och producerar såväl grön el som grön värme. Att bygga kraftvärmeverket var en investering på cirka 750 miljoner kronor och det togs i drift 2012.

Byggår: 2012
Panna: BFB (Bubblande fluidiserande bädd)
Panneffekt: 42 MW
Verkningsgrad: 92 procent
Rökgaskondensering: Ja
Primärt bränsle: Bränsleflis
Skorstenshöjd: 80 meter
Reningssystem: Slangfilter
Ägare: Affärsverken Karlskrona AB

Gullberna värmeverk

Värmeverket ligger i Gullberna Park strax norr om centrala Karlskrona. Verket startas upp vid behov, till exempel under sommaren då Kraftvärmeverket genomgår revision eller vid kalla vintrar.

Byggår: 2000
Panna: KMW
Panneffekt: 12 MW
Verkningsgrad: 87 procent
Rökgaskondensering: 4 MW
Primärt bränsle: Bränsleflis
Skorstenshöjd: 50 meter
Reningssystem: Elfilter och rökgaskondensering
Ägare: Affärsverken Karlskrona AB

 

Väster Udd värmeverk

Värmeverket ligger i centrala Karlskrona i anslutning till Karlskronavarvet. Verket startas vid behov och inför vintern körs det igång normalt i slutet av oktober.

Byggår: 1995
Panna: Järnforsen
Panneffekt: 10 MW
Verkningsgrad: 83 procent
Rökgaskondensering: 3.5 MW
Primärt bränsle: Bränsleflis
Skorstenshöjd: 36 meter
Reningssystem: Elfilter och rökgaskondensering
Ägare: Affärsverken Karlskrona AB