Google Translate:

Fjärrvärme

Fjärrvärme är en hållbar uppvärmningsform. Energin produceras av förnyelsebart material på ett ställe och transporteras via slutna rörsystem till mottagarna. Det innebär färre pannor och mindre utsläpp.

Vår fjärrvärme

Affärsverken har tre centrala produktionsanläggningar; Kraftvärmeverk Karlskrona, Väster Udd och Gullberna. Vi har även ett flertal närvärmeanläggningar utanför tätorten. Kraftvärmeverk Karlskrona erbjuder både närproducerad el och värme vilket ger ökad trygghet för viktiga samhällsfunktioner inom vård och omsorg.

Affärsverken är en Reko fjärrvärmeleverantör. Det betyder att vi lever upp till högt ställda krav på öppenhet, jämförbarhet och förtroende.

Kraftvärmeverk Karlskrona

1990 beslutade Karlskrona kommun sig för att satsa på fjärrvärme. Efterfrågan på fjärrvärme har ökat genom åren och fjärrvärmeverken har gått för fullt. 2008 togs det ett beslut om byggnation av ett nytt, modernt kraftvärmeverk  – en investering på cirka 750 miljoner kronor. Byggnationen inleddes i mars 2009 och i september 2012 var kraftvärmeverket färdigt för drift.

Västerudd värmeverk

Värmeverket ligger i centrala Karlskrona i anslutning till Karlskronavarvet. Verket startas vid behov och inför vintern körs det igång normalt i slutet av oktober.

Byggår: 1995
Panna: Järnforsen
Panneffekt: 10 MW
Verkningsgrad: 83 %
Rökgaskondensering: 3.5 MW
Primärt bränsle: Bränsleflis
Skorstenshöjd: 36 meter
Reningssystem: Elfilter och rökgaskondensering
Ägare: Affärsverken Karlskrona AB

Gullberna värmeverk

Värmeverket ligger i Gullberna Park strax norr om centrala Karlskrona. Verket startas upp vid behov, till exempel under sommaren då Kraftvärmeverket genomgår revision eller vid kalla vintrar.

Byggår: 2000
Panna: KMW
Panneffekt: 12 MW
Verkningsgrad: 87 %
Rökgaskondensering: 4 MW
Primärt bränsle: Bränsleflis
Skorstenshöjd: 50 meter
Reningssystem: Elfilter och rökgaskondensering
Ägare: Affärsverken Karlskrona AB