Google Translate:

Så fungerar fjärrvärme

Fjärrvärmen kommer från Karlskrona Kraftvärmeverk eller något av våra mindre värmeverk. De drivs med förnybara biobränslen och produktionen är helt fossilfri. På så vis levererar vi värme som är både lokalproducerad och förnybar – miljön hälsar och tackar!

Från kraftvärmeverket hem till dig

  • Kraftvärmeverkets panna eldas med förnybart biobränsle, som främst består av restprodukter från skogarna runt om Karlskrona. Bioolja, som även den är fossilfri, används som startbränsle och för att stötta systemet vid exempelvis extra låga temperaturer.
  • I pannan hettas vatten upp till ånga.
  • Ångan driver en turbin som i sin tur producerar grön el till vårt elnät.
  • Samtidigt som elen kommer till hushållen kyls ångan som driver turbinen ner till vatten igen. Vattnet är det varmvatten som ska vidare till kunderna. 
  • Varmvattnet går via fjärrvärmeledningarna ut till hushållen.
  • Värmen överförs via en fjärrvärmecentral till ditt hus. I den finns värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att värma upp husets element och varmvattnet i kranarna.
  • Det avsvalnande vattnet går sedan tillbaka, via fjärrvärmeledningarna, till värmeverket igen för upphettning. Ett miljövänligt kretslopp.

Fjärrvärme för ett hållbart samhälle

Utvecklingen av fjärrvärme har gjort att luftkvaliteten i svenska städer förbättrats avsevärt. På vissa verk (kraftvärmeverk) använder man dessutom spillvärmen som blir till under produktion, vilket gör att nästan all energi kommer till användning. Mer än hälften av alla bostäder och lokaler i Sverige värms med fjärrvärme. Bland flerfamiljshus är andelen omkring 90 procent, medan den är något lägre för lokaler och lägst för småhus.

Våra fjärrvärmeverk

Vi producerar fjärrvärme i tre anläggningar; Kraftvärmeverk Karlskrona, Väster Udd värmeverk och Gullberna värmeverk. Fjärrvärmesystemet i Karlskrona påbörjades 1990 och är ett viktigt led i kommunens arbete för ett hållbart samhälle.

Läs mer om våra fjärrvärmeverk

Välkommen på studiebesök

Representerar du en grupp eller organisation som vill se produktionen på nära håll? Vi tar gärna emot studiebesök på Kraftvärmeverk Karlskrona.