Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

Google Translate:

Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

Kraftvärmeverk Karlskrona

Kraftvärmeverket norr om Karlskrona skapar inte bara grön fjärrvärme – här produceras också lika grön el. Kraftvärmeverket drivs av förnybart biobränsle från skogarna omkring oss och produktionen är helt fossilfri.

Kika närmare på kraftvärmeverket

År 2008 togs beslut om att bygga ett nytt kraftvärmeverk – en investering på cirka 750 miljoner kronor. Byggnationen inleddes i mars 2009, och i september 2012 var Kraftvärmeverk Karlskrona redo för drift. Är du nyfiken på hur det går till när kraftvärmeverket gör grön värme och el? Här får du en närmare titt på den fossilfria produktionen.

                                         

  1. Kraftvärmeverket eldas med förnybart biobränsle, som främst består av restprodukter från skogarna runt om Karlskrona. Bioolja, som även den är fossilfri, används som startbränsle och för att stötta systemet vid exempelvis extra låga temperaturer. Från flishögarna körs flisen med hjullastare och läggs på hög över inmatningsskruven, som sedan drar in flisen till bränsleberedningen där magnetiskt material avskiljs och för stort material krossas.
  2. Det bearbetade bränslet matas sedan upp till två dagsilos. När dessa är fulla med flis kan de hålla anläggningen igång i cirka två timmar vid full drift. Det går åt cirka 300 000 kubikmeter flis varje år.
  3. Biobränslepannan är på 42 MW. Pannan är av typen BFB, som betyder bubblande fluidiserande bädd. Pannan producerar ånga till ångturbinen. Askan tas ut på två sätt: Via två askcontainrar som bottenaska, vilket används för att täcka deponin, och via asksilon som flygaska, vilket blir granulat som senare krossas och sprids i skogen som gödning.
  4. Längst upp på pannan sitter ångdomen, där självcirkulation skapas med hjälp av densitetsskillnaden mellan vatten och ånga.
  5. I turbinhallen sitter turbinen och generatorn. Ångan som produceras i pannan leds in i och snurrar turbinen, som i sin tur driver runt generatorn och tillverkar el. Generatorn kan leverera nära 13 MW el vid full last.
  6. Efter pannan körs rökgaserna igenom ett slangfilter för att renas före rökgasfläktarna och rökgaskondensorn som är placerade under skorstenen. I rökgaskondensorn använder man värmen i rökgaserna till att förvärma fjärrvärmevattnet innan det går in i pannan. Här kan man få ut upp till 7 MW värme.
  7. Vid skorstenen mäts miljövärden för att kontrollera att man har en bra förbränning i pannan och att det inte släpps ut några onödiga eller giftiga ämnen i luften.
  8. Skorstenen sträcker sig 80 meter upp i luften och är förberedd för att ytterligare en panna ska kunna kopplas på i framtiden.