Google Translate:

Kraftvärmeverk Karlskrona

Med kraftvärmeverket levererar vi miljövänlig fjärrvärme och lokalt producerad miljöel. Elen räcker till att försörja en fjärdedel av Trossö med ström. I första hand drivs kraftvärmeverket med förnyelsebart biobränsle – det vill säga olika former av trä. Det nya kraftvärmeverket kommer att minska luftutsläppen till mindre än en femtedel av vad som släpps ut idag.

Kraftvärmeverket i detalj

Med kraftvärmeverket levererar vi miljövänlig fjärrvärme och lokalt producerad miljöel. Elen räcker till att försörja en fjärdedel av Trossö med ström. I första hand drivs kraftvärmeverket med förnyelsebart biobränsle – det vill säga olika former av trä. Det nya kraftvärmeverket kommer att minska luftutsläppen till mindre än en femtedel av vad som släpps ut idag.

                                         

1. Kraftvärmeverket eldas med biobränsle, träflis med en liten inblandning av torv. Från flishögarna körs flisen med hjullastare och läggs på hög över inmatningsskruven, som sedan drar in flisen till bränsleberedningen där magnetiskt material avskiljs och överstort material krossas.

2. Det bearbetade bränslet matas sedan upp till två dagsilos. När dessa är fulla med flis kan de hålla anläggningen igång i cirka 2 timmar vid full drift. Bränsleförbrukning cirka 300 000 kubikmeter flis/år.

3. Biobränslepannan är på 42 MW. Pannan är av typen BFB som betyder bubblande fluidiserande bädd. Pannan producerar ånga till ångturbinen. Askan tas ut som bottenaska (som används för att täcka deponin) via två askcontainrar och som flygaska (blir granulat som senare krossas och sprids i skogen som gödning) via asksilon.

4. Längst upp på pannan sitter ångdomen där självcirkulation skapas med hjälp av densitetsskillnaden mellan vatten och ånga.

5. I turbinhallen sitter turbinen och generatorn, ångan som produceras i pannan leds in i turbinen där den snurrar turbinen som i sin tur driver runt generatorn och tillverkar el. Generatorn kan leverera 12 MW el vid full last.

6. Efter pannan körs rökgaserna igenom ett slangfilter för att renas före rökgasfläktarna och rökgaskondensorn som är placerade under skorstenen. I rökgaskondensorn använder man värmen i rökgaserna till att förvärma fjärrvärmevattnet innan det går in i pannan. Här kan man få ut upp till 7 MW värme.

7. Vid skorstenen har man mätning av miljövärden för att kontrollera att man har en bra förbränning i pannan och inte släpper ut några onödiga eller giftiga ämnen i luften.

8. Skorstenen sträcker sig 80 meter upp i luften och är förberedd för att man ska kunna koppla in ytterligare en panna på den i framtiden.