Beskrivning: Nu under hösten kommer vi att bygga om digitalt och byta system för vår kundinformation. Allt för att göra det enklare och bättre för dig. Du kommer att uppleva förändringar i både app och på vår webb.

Google Translate:

Beskrivning: Nu under hösten kommer vi att bygga om digitalt och byta system för vår kundinformation. Allt för att göra det enklare och bättre för dig. Du kommer att uppleva förändringar i både app och på vår webb.

Ska du flytta?

Här har vi samlat information om stadsnät, fjärrvärme och avfallstjänster som kan vara bra att hålla koll på i samband med att du flyttar. Om du planerar att flytta vill vi att du meddelar vår kundservice i god tid.

Flytta in

Elhandel

När du tecknar ett elavtal hos oss får du ett bra avtal med förnybar el och vi ser samtidigt till att lösa det praktiska med ditt nätavtal. Du kan teckna elavtal direkt här på webben eller kontakta vår kundservice för ett avtalsförslag. 

Teckna elavtal direkt på webben

Har du ett företag vars årsförbrukning överstiger 100 000 kWh? Kontakta en av våra säljare

Elnät

När du ska flytta in i en bostad inom Affärsverkens elnätsområde måste du ha ett nätavtal med oss. När du tecknar avtal för elhandel löser vi nätvavtalet åt dig. Vill du flytta med ett elavtal med ett annat elbolag behöver du teckna nätavtalet separat (om ditt elbolag inte löser det år dig). Du kan skriva ut nätavtalet och skicka in det till oss. Du kan också besöka vår reception och teckna nätavtalet där. Vi behöver din anmälan minst tre vardagar innan du vill ha din el inkopplad (helgfri vardag). Tänk på att om du tecknar ett nätavtal utan att göra ett aktivt val av elhandel får du ett anvisat pris som är högre än ett avtalspris.

Mer information och blankett för nätavtal

Avfallstjänster

När du flyttar in i en villa i Karlskrona kommun ska du teckna ett abonnemang för avfallshämtning. Du kan välja mellan tre olika alternativ. Om du inte gör något eget val fortsätter det befintliga valet för fastigheten att gälla. Kontakta vår kundservice för att se vilket abonnemang som är det befintliga. Om du vill ha hemkompostering anmäler du det. Befintligt abonnemang om hemkompostering flyttas aldrig över till ny fastighetsägare. 

Teckna nytt hämtningsabonnemang

Fiber och bredbandstjänster

Om du flyttar in i en bostad med fiberuppkoppling via Karlskronas stadsnät kan du välja mellan många olika leverantörer inom digitala tjänster för internet, tv och telefoni.

Om du redan använder en tjänst via Karlskronas stadsnät i nuvarande bostad, ta kontakt med din tjänsteleverantör för att flytta tjänsten.

Om du inte har fiberuppkoppling via Karlskronas stadsnät i din nya bostad, men önskar få det kan du via vår webbtjänst se hur din adress ligger till och lämna ditt intresse.

Se ifall du är eller kan bli ansluten

Fjärrvärme

Om du flyttar in i en bostad med fjärrvärme kontaktar du vår kundservice och anmäler att du ska flytta in. Du tecknar sedan ett fjärrvärmeavtal och gör valet om du vill teckna ett fast pris eller ett tillsvidare pris. Du kan även teckna ett serviceavtal för din fjärrvärmeanläggning.

Kontakta oss för att anmäla inflytt

Läs mer om fjärrvärme

Flytta ut

Elhandel

Flyttar du inom Affärsverkens elnätsområde tar du med dig ditt elavtal till din nya adress. Har du inget elavtal hjälper vi dig gärna med ett förslag på ett nytt avtal. Om du inte gör ett aktivt val får du ett anvisat pris, som är högre än ett avtalspris. Elavtalet tecknas av samma person som står för nätavtalet på den nya adressen.

Teckna elavtal direkt på webben

Elnät

När du flyttar ut från din bostad ska du säga upp ditt nätavtal hos oss. Avtalet måste sägas upp minst tre vardagar innan flyttdagen. Du kan säga upp ditt nätavtal via formuläret nedan och då samtidigt ange datum för utflyttning då vi också kommer att göra slutavläsning av din elmätare. Du kan också kontakta kundservice för att säga upp nätavtalet muntligt.

Avsluta nätavtal

Tänk på att:

  • Meddela oss din nya adress för slutfaktura.
  • Elen kan brytas tidigt på morgonen angiven flyttdag (helgfri vardag). Behöver du ha tillgång till el under flyttdagen ange istället dagen efter som flyttdag.
  • Om du har en annan nätägare än Affärsverken måste du kontakta dem för uppsägning.

Avfallstjänster

När du flyttar från en bostad med sophämtning från Affärsverken fyller du i vårt webbformulär eller kontaktar kundservice och anger att du flyttar ut och uppger samtidigt vem den nya ägaren är. 

Anmäl ägarbyte

Stadsnät

Om du flyttar från en bostad med fiberuppkoppling via Karlskronas Stadsnät och använder tjänster tar du kontakt med din tjänsteleverantör och anmäler att du flyttar.

Fjärrvärme

När du flyttar från en bostad med fjärrvärme från Affärsverken, kontaktar du vår kundservice och anmäler att du flyttar ut och uppger samtidigt vem den nya ägaren är.

Har du frågor eller behöver hjälp med flytt?

Kontakta oss så hjälper vi dig