Google Translate:

Ska du flytta?

Här har vi samlat information om el, stadsnät, fjärrvärme och avfallstjänster som kan vara bra att hålla koll på i samband med att du flyttar.

Flytta in

Elhandel

När du tecknar ett elavtal hos oss får du ett bra avtal med förnybar el och vi ser samtidigt till att lösa det praktiska med ditt nätavtal. Du kan teckna elavtal direkt här på webben eller kontakta vår kundservice för hjälp eller rådgivning.

Teckna elavtal för privatkund

Teckna elavtal för företag och flerbostadshus

Elnät

När du ska flytta in i en bostad inom Affärsverkens elnätsområde måste du ha ett nätavtal med oss. När du tecknar avtal för elhandel löser vi nätavtalet åt dig. Vill du flytta med ett elavtal med ett annat elbolag behöver du teckna nätavtalet separat (om ditt elbolag inte löser det år dig). Du kan också besöka vår reception och teckna nätavtalet där.

Tänk på att:

  • Teckna nätavtalet i god tid. Vi behöver få in avtalet senast tre vardagar före den dagen du önskar få i gång elen. Givetvis hjälper vi dig även om du behöver elen snabbare än så, men då tillkommer en extra kostnad.
  • Om du tecknar ett nätavtal utan att göra ett aktivt val av elhandel får du ett anvisat pris som är högre än ett avtalspris.

Teckna nätavtal

Avfallstjänster

När du flyttar in i en villa i Karlskrona kommun ska du teckna ett abonnemang för avfallshämtning. Om du inte gör något eget val fortsätter det befintliga valet för fastigheten att gälla. Kontakta vår kundservice för att se vilket abonnemang som är det befintliga. Om du vill ha hemkompostering anmäler du det hos kommunen. Befintligt abonnemang om hemkompostering flyttas aldrig över till ny fastighetsägare. 

Teckna abonnemang för avfallstjänster

Fiber och bredbandstjänster

Om du flyttar in i en bostad med fiberuppkoppling via Karlskronas stadsnät kan du välja mellan många olika leverantörer inom digitala tjänster för internet, tv och telefoni.

Om du redan använder en tjänst via Karlskronas stadsnät i nuvarande bostad, ta kontakt med din tjänsteleverantör för att flytta tjänsten.

Om du inte har fiberuppkoppling via Karlskronas stadsnät i din nya bostad, men önskar få det kan du via vår webbtjänst se hur din adress ligger till och lämna ditt intresse.

Se ifall du är eller kan bli ansluten

Fjärrvärme

Om du flyttar in i en fastighet med fjärrvärme behöver du teckna ett fjärrvärmeavtal.

Teckna fjärrvärmeavtal

Flytta ut

Elhandel

Ditt elhandelsavtal avslutas automatiskt när du säger upp ditt elnätsavtal. Har du inget elavtal hjälper vi dig gärna med ett förslag på ett nytt avtal. Om du inte gör ett aktivt val får du ett anvisat pris, som är högre än ett avtalspris. Elavtalet tecknas av samma person som står för elnätsavtalet på den nya adressen.

Teckna elavtal för privatkund

Teckna elavtal för företag och flerbostadshus

Elnät

När du flyttar ut från din bostad ska du säga upp ditt nätavtal hos oss. Avtalet måste sägas upp minst tre vardagar innan flyttdagen. Du kan säga upp ditt nätavtal via formuläret nedan och då samtidigt ange datum för utflyttning då vi också kommer att göra slutavläsning av din elmätare. Du kan också kontakta kundservice för att säga upp nätavtalet muntligt.

Avsluta nätavtal

Tänk på att:

  • Meddela oss din nya adress för slutfaktura.
  • Elen kan brytas tidigt på morgonen angiven flyttdag (helgfri vardag). Behöver du ha tillgång till el under flyttdagen ange istället dagen efter som flyttdag.
  • Om du har en annan nätägare än Affärsverken måste du kontakta dem för uppsägning.

Avfallstjänster

När du flyttar från en bostad med avfallshämtning från Affärsverken fyller du i vårt webbformulär eller kontaktar kundservice och anger att du flyttar ut och uppger samtidigt vem den nya ägaren är. 

Anmäl ägarbyte

Stadsnät

Om du flyttar från en bostad med fiberuppkoppling via Karlskronas Stadsnät och använder tjänster tar du kontakt med din tjänsteleverantör och anmäler att du flyttar.

Fjärrvärme

När du flyttar ut från en fastighet med fjärrvärme behöver du avsluta ditt fjärrvärmeavtal.

Avsluta fjärrvärmeavtal

Har du frågor eller behöver hjälp med flytt?

Kontakta oss så hjälper vi dig