Beskrivning: På grund av tekniska problem med M/F Astrid är turerna inställda tillsvidare.

Google Translate:

Beskrivning: På grund av tekniska problem med M/F Astrid är turerna inställda tillsvidare.

Avsluta ditt elnätsavtal

Har du din anläggning inom Affärsverkens elnätsområde (KKA), så kan du avsluta ditt elnätsavtal här. Har du ett företag med en elanläggning på över 200 A (effektkund) och vill avsluta ditt elnätsavtal, kontakta någon av våra säljare. Ditt elnätsavtal upphör först när vi utfört slutavläsning av din elmätare.

Har du både elavtal och elnätsavtal hos Affärsverken så avslutas båda avtalen samtidigt.

Uppsägningen ska ske minst tre vardagar innan avslut. Mot en extra jouravgift kan du säga upp ditt elavtal med en dags varsel.

Fyll i dina uppgifter för att avsluta elnätsavtalet