Beskrivning: På grund av hårda vindar trafikerar Kustlinjen endast Ronneby-Karlshamn. Gäller tillsvidare.
Orsak: Hårda vindar.
Kontaktperson: Välkomna att kontakta Skärgårdstrafiken på telefon 0455-783 30.

Google Translate:

Beskrivning: På grund av hårda vindar trafikerar Kustlinjen endast Ronneby-Karlshamn. Gäller tillsvidare.
Orsak: Hårda vindar.
Kontaktperson: Välkomna att kontakta Skärgårdstrafiken på telefon 0455-783 30.

Avsluta ditt nätavtal vid flytt

Har du din anläggning inom Affärsverkens elnätsområde (KKA), så kan du avsluta ditt nätavtal här. Du får en bekräftelse på din uppsägning via mail om du uppger e-postadress annars skickas den till dig. Ditt nätavtal upphör först när vi utfört slutavläsning av din elmätare

Uppsägningen ska ske minst 3 vardagar innan du flyttar. Mot en extra jouravgift på 600 kr inkl. moms kan du säga upp ditt elavtal med en dags varsel. Detta väljer du genom att kryssa i rutan nedan. 

Fyll i dina uppgifter för att avsluta nätavtalet