Google Translate:

Den smarta staden

Ny teknik gör oss mer hållbara. I stället för att alltid vattna parken på torsdagar eller hämta avfall på fredagar, kan sensorer mäta när och var behovet uppstår istället.


Affärsverken driver utbyggnaden av den smarta staden. Med hjälp av små sensorer och Internet of Things (IoT) samlar man in olika sorters information. I samarbete med IT-företagen OP5 och Iot Open skapas nu en plattform för att kunna använda IoT i större skala. Plattformen överblickar allt som händer med Karlskronas infrastruktur. Det blir enklare att upptäcka och åtgärda eventuella fel och förutse händelser i stället för att bara reagera på larm.

– Tidigare tog det ett par månader att få ut en sensor och nu kan vi göra det på ett par minuter, säger Mikael Zelmerlöw, utvecklingschef på Affärsverken. Kärnan i den smarta staden är kontrollrummet Smart City Center där all data strålar samman och staden kan styras och övervakas.

Öppen standard för datakommunikation

Affärsverken har byggt ett LoRa-nät (Long Range) som är en öppen standard för trådlös datakommunikation som används allt mer inom IoT. LoRa-sensorer har en batteritid på 10–15 år och blir dessutom allt billigare och enklare att använda.

Sensorerna avläser bland annat om Affärsverkens egna fiberskåp är öppna eller inte. Ett tiotal containrar mäts så de kan tömmas vid behov. Utanför Karlskronas stränder ligger uppkopplade termometrar som sänder information om vattentemperaturen och i stan sitter en sensor under tågbron vid Lidl som mäter avståndet från vattenytan till bron. I samarbete med Karlskronahem har man även kopplat upp en visningslägenhet för äldre. Och tillsammans med kommunen har Affärsverken på prov placerat ut sensorer under gatstenar för att se var det finns lediga parkeringsplatser. 

Högskolor och kommuner i samverkan

Karlskrona är en drivande kraft i Stadshubbsalliansen, en sammanslutning av ett tjugotal kommuner som vill öka användningen av LoRa-teknik och bygga smartare städer. Man har också ett väl etablerat samarbete med Blekinge Tekniska Högskola som kommer använda den nya tekniken för IoT och LoRa i sina utbildningar.