Beskrivning: Nu under hösten kommer vi att bygga om digitalt och byta system för vår kundinformation. Allt för att göra det enklare och bättre för dig. Du kommer att uppleva förändringar i både app och på vår webb.

Google Translate:

Beskrivning: Nu under hösten kommer vi att bygga om digitalt och byta system för vår kundinformation. Allt för att göra det enklare och bättre för dig. Du kommer att uppleva förändringar i både app och på vår webb.

Ledningsanvisning vid grävarbete

Du som planerar att gräva, schakta eller spränga ska beställa en ledningsanvisning för att undvika skador på kablar och ledningar. Detta gör du genom att göra en begäran om ledningsanvisning via Ledningskollen.se.

Ledningskollen är en kostnadsfri webbtjänst som du använder för att:

  • Få reda på var ledningar och annan infrastruktur finns.
  • Skydda ledningar mot avgrävningar.
  • Förenkla och samordna grävarbeten.

Läs mer och beställ Ledningsanvisning