Google Translate:

Ledningsanvisning vid grävarbete

Du som planerar att gräva, schakta eller spränga ska beställa en ledningsanvisning för att undvika skador på kablar och ledningar. Detta gör du genom att göra en begäran om ledningsanvisning via Ledningskollen.se.

Ledningskollen är en kostnadsfri webbtjänst som du använder för att:

  • Få reda på var ledningar och annan infrastruktur finns.
  • Skydda ledningar mot avgrävningar.
  • Förenkla och samordna grävarbeten.

Läs mer och beställ ledningsanvisning (ledningskollen.se)