Google Translate:

Avtalsvillkor för fiber

Allmänna avtalsvillkor

Vi tillämpar Svenska stadsnätsföreningens allmänna avtalsvillkor. Här hittar du våra allmänna vilkor:

Allmänna villkor stadsnät näringsidkare

Allmänna villkor stadsnät konsument.pdf

 

Affärsverkens särskilda villkor

I Affärsverkens särskilda avtalsvillkor kan du bland annat läsa om produktspecifika villkor gällande installation.

Särskilda villkor för företagsanslutningar och internetaccess:

Särskilda villkor Företag.pdf

Särskilda villkor för hyreshus och bostadsrättsföreningar:

Särskilda villkor fiberanslutning för flerbostadshus

Särskilda villkor för privat fiberanslutning i nya projektområden vid utbyggnad av Karlskronas stadsnät:

Särskilda villkor privat fiberanslutning nya projektområden.pdf

Särskilda villkor för privat fiberanslutning i befintligt område i Karlskronas stadsnät:

pdf.pngSärskilda villkor privat fiberanslutning.pdf

 

Dokument för Ethernet Access, Våglängd och Svartfiber
(SSNf dokumentation)

Allmänna Villkor Hyrda Förbindelser.pdf

Tjänstespec Hyrda Förbindelser.pdf

Spec Servicenivåer.pdf