Google Translate:

Att tänka på vid åska

Varje sommar, och även andra årstider, finns risk för åskväder. Åska kan skada teknisk utrustning, till exempel router, strömadapter, fiberkonverter, tv och dator. Fibern i sig skadas inte, men den tekniska utrustning som är kopplad till elnätet kan skadas och orsaka onödiga avbrott.

Att tänka på när väderprognosen varnar för åska:

  • Dra ur sladdar ur eluttag och fiberkonverter.

När åskan är över:

  • Koppla in all utrustning igen på samma sätt som tidigare.
  • Starta utrustningen.
  • Vänta några minuter och sedan ska fiberuppkopplingen fungera igen.

Vad gör du om utrustningen blir skadad?

Skulle din utrustning bli skadad på grund av åska så gör du en felanmälan hos din tjänsteleverantör. Kontaktuppgifter brukar finnas på webben eller på fakturan från leverantören.