Google Translate:

Stadsnät

Fiber och bredband via Karlskronas stadsnät

Sedan 1990-talet har Affärsverken byggt ut det fiberoptiska bredbandsnätet i Karlskrona – det som kallas Stadsnätet. Vårt stadsnät är öppet, vilket innebär att du som kund väljer din egen tjänst och tjänsteleverantör. Idag är det lika självklart att använda internet för direktsänd kultur och idrott som för vårdtjänster, trygghetslarm och förmedling av talböcker. En populär tjänst är kabel-TV via stadsnätet.

Uppkoppling för nytta och nöje – Vi erbjuder ett av Sveriges bästa stadsnät och arbetar kontinuerligt med att bygga ut.

Tioprojektet - koncept för hållbar IT-infrastruktur

De vita fläckarna i Blekinge är så glest bebyggda att varken marknadskrafter eller bidrag räcker för att bygga fibernät. I detta projektet ska ett eller flera koncept tas fram för att skapa förutsättningar för god bredbandsuppkoppling.

Analyser, kartläggningar och tekniska tester genomförs för att ta fram förslag som gör det möjligt att bygga upp en IT-infrastrutur som inkluderar glesbygden och skärgården i Blekinge. 

Projektet medfinansieras av  Europeiska regionala utvecklings fonden, Blekinges energibolag, samt Länsstyrelsen i Blekinge och Region Blekinge, detta  för att göra det möjligt att nå ut till hela regionen.

Projektets syfte

Projektets övergripande mål är att förbättra möjligheten för tillgång till bredband i de vita fläckarna i Blekinge. Målet överensstämmer med det regeringen satt, se Regeringens bredbandsstrategi.

Läs mer om projektets mål här.

Ladda ner rapporten (pdf)

Ladda ner informationsfoldern (pdf)

Europeiska regionala utvecklingsfondens logotyp