Beskrivning: Nu under hösten kommer vi att bygga om digitalt och byta system för vår kundinformation. Allt för att göra det enklare och bättre för dig. Du kommer att uppleva förändringar i både app och på vår webb.

Google Translate:

Beskrivning: Nu under hösten kommer vi att bygga om digitalt och byta system för vår kundinformation. Allt för att göra det enklare och bättre för dig. Du kommer att uppleva förändringar i både app och på vår webb.

Stadsnät

Fiber och bredband via Karlskronas stadsnät

Sedan 1990-talet har Affärsverken byggt ut det fiberoptiska bredbandsnätet i Karlskrona – det som kallas Stadsnätet. Vårt stadsnät är öppet, vilket innebär att du som kund väljer din egen tjänst och tjänsteleverantör. Idag är det lika självklart att använda internet för direktsänd kultur och idrott som för vårdtjänster, trygghetslarm och förmedling av talböcker. En populär tjänst är kabel-TV via stadsnätet.

Uppkoppling för nytta och nöje – Vi erbjuder ett av Sveriges bästa stadsnät och arbetar kontinuerligt med att bygga ut.