Beskrivning: På grund av tekniska problem med M/F Astrid är turerna inställda tillsvidare.

Google Translate:

Beskrivning: På grund av tekniska problem med M/F Astrid är turerna inställda tillsvidare.

Framtidens återvinning – nära dig

Nu blir det enklare att sortera när Affärsverken inför ett nytt system för fastighetsnära insamling av hushållsavfall. Det betyder att du slipper mellanlagra förbrukade förpackningar hemma och du behöver inte ta dig till återvinningsstationen för att lämna dem.

Enklare sortering

Sorteringskärl med fyra fack

Det nya insamlingssystemet består av två sorteringskärl med fyra fack vardera. Här sorteras:

 • pappersförpackningar
 • metallförpackningar
 • plastförpackningar
 • färgat glas
 • ofärgat glas
 • tidningar
 • matavfall
 • restavfall.
Större kärl

Kärlens storlek

Volym: 373 liter.
Bredd: 77 cm.
Höjd: 110 cm.
Djup: 80,5 cm.

Om kärlen ska stå i bredd krävs cirka 180 cm så att hjulen inte hakar i varandra.

Affärsverken har påbörjat arbetet

Arbetet med att införa det nya systemet i Karlskrona är påbörjat med planering och upphandlingar av kärl och bilar. Som kund kommer du först märka av förändringarna mellan 2024 och 2026.

Ökad materialåtervinning

I kommuner som redan infört fastighetsnära insamling ser man att systemet fungerar. Sorteringen blir bättre och materialåtervinningen ökar, vilket är ett av målen i resurshushållningsplanen i Karlskrona kommun.

Regeringsbeslut bakom satsningen

Uppdraget om fastighetsnära insamling kommer från kommunfullmäktige. Det har sin grund i ett regeringsbeslut om nya regler som gör det enklare för hushåll och verksamheter att få sitt förpackningsavfall hämtat nära fastigheten.

Frågor och svar

  De olika facken kommer att vara tydligt märkta med sorteringssymboler.

  Ja. Varje hushåll måste ha två kärl annars ryms inte alla olika material.

  Nej. Karlskrona kommun kommer enbart att ha sorteringskärl.

  Ja.