Beskrivning: På grund av hårda vindar trafikerar Kustlinjen endast Ronneby-Karlshamn. Gäller tillsvidare.
Orsak: Hårda vindar.
Kontaktperson: Välkomna att kontakta Skärgårdstrafiken på telefon 0455-783 30.

Google Translate:

Beskrivning: På grund av hårda vindar trafikerar Kustlinjen endast Ronneby-Karlshamn. Gäller tillsvidare.
Orsak: Hårda vindar.
Kontaktperson: Välkomna att kontakta Skärgårdstrafiken på telefon 0455-783 30.

Ändrade hämtningstider för avfall

Med anledning av helgdagar blir det vissa förändringar i avfallshämtningen under vecka 22, 23 och 25.

Dessa veckor hämtar vi från kl. 06:00 och senare på kvällen. Viss förskjutning kan ske så låt kärlen stå tills de är tömda.

Du med ordinarie hämtning tisdag-torsdag vecka 22 och 23:
Sätt ut dina kärl senast kl. 06:00 dagen före ordinarie hämtning och låt stå tills de är tömda.

Du med ordinarie hämtning tisdag-fredag vecka 25:
Sätt ut dina kärl senast kl. 06:00 dagen före ordinarie hämtning och låt stå tills de är tömda.

Tack för hjälpen!