Beskrivning: På grund av tekniska problem med M/F Astrid är turerna inställda tillsvidare.

Google Translate:

Beskrivning: På grund av tekniska problem med M/F Astrid är turerna inställda tillsvidare.

Mat separat

Mer än 20 procent matavfall – och ungefär lika mycket pappersförpackningar, well och tidningar. Så ser innehållet i det brännbara avfallet ut i Karlskrona. Konsekvensen är brännbart avfall av lägre kvalitet, vilket innebär att Affärsverken har svårt att bli av med det. Dessutom är det dyrt att transportera. En annan negativ konsekvens är ökad miljöpåverkan.

Därför har vi tagit initiativ till kampanjen Mat separat.

När du slänger matavfall i den bruna påsen bidrar du till att allt från äggskal och bananskal till fiskrens och ruttna tomater omvandlas till värdefull energi, i form av nyttig biogas och effektiv biogödsel. Det är bra för miljön.

Som ett led i kampanjen besökte vi under 2017 och 2018 61 skolklasser i åk 1 och 2 i Karlskrona kommun. Barnen fick se vår animerade film (länk till Youtube), lära sig varför det är viktigt att sortera rätt och var med och tävlade i vår teckningstävling. Första pris gick till en elev i klass 2 på Hasslöskolan som fick sin bild stripad på en av våra renhållningsbilar.

Nu börjar resan mot att halvera mängden matavfall i det brännbara. Om alla Karlskronabor drar sitt strå till stacken når vi målet.

Frågor och svar om matavfall och kampanjen Mat separat

Vad är matavfall?
Matavfall är det som blir kvar när du har ätit eller lagat mat, och som inte kan sparas. När du slänger matavfall i den bruna påsen bidrar du till att allt från äggskal och bananskal till fiskrens och ruttna tomater omvandlas till värdefull energi, i form av nyttig biogas och effektiv biogödsel.

 

Vad är matavfall, konkret?
Matrester, både tillagade och råa. kött, ost , pasta, ris, grönsaker, rotfrukter, frukt, bröd, kakor, kex, godis, fisk, fiskrens, skaldjursrester, äggskal, potatisskal, bananskal, te (även påsar), kaffe (även filter), snittblommor eller krukblomma utan vedartad stam, rötter eller jord, hushållspapper, servetter.

 

Vad är inte matavfall?
Ostronskal (sorteras som brännbart), plastpåsar, blöjor och bindor – inte ens ”biologiskt nedbrytbara”, plast, papper, kattsand, jord, vedartade växter (stam, ris eller gren), aska, stearin, snus, cigaretter, tuggummi

 

Hur mycket mat och matavfall slängs i Sverige? 
Det handlar om ungefär en miljon ton mat om året. Ett medelhushåll slänger varje vecka nära sex kilo matavfall. Det motsvarar mat för 3 000–6 000 kronor per år.

 

Vem har bestämt att matavfall ska sorteras? 
Det har riksdagen gjort. Beslutet är att 50 procent av matavfallet ska återvinnas senast 2018.

 

Vem sorterar matavfall? 
Omkring 200 av Sveriges 290 kommuner källsorterar och samlar in matavfall. Alla typer av fastigheter omfattas: enfamiljshus, flerfamiljshus, hyresrätter, bostadsrätter, kontor, restauranger och andra lokaler.

 

Varför är det viktigt att jag sorterar matavfall? 
När du sorterar matavfall bidrar du dels till ett grönare samhälle med renare luft, dels till att jordens begränsade resurser används på ett hållbart sätt. Det sker genom att matavfallet omvandlas till förnybar biogas, som ingår i naturens kretslopp. Biogas används bland annat för att driva bussar och bilar. Av resterna som blir kvar i processen går det att göra biogödsel, som återför näringsämnen till åkermarken. På så sätt sluts kretsloppet.

 

Leder avfallssortering till att transporterna ökar? 
Det går att hålla nere transporterna. Lösningen är att använda renhållningsfordon som hämtar flera sorteras avfall samtidigt. Avfall Sverige har räknat på detta, och kommit fram till att miljönyttan med att sortera är betydligt större än den miljöbelastning som transporterna leder till. 

 

Sortering av matavfall har funnits länge i Karlskrona. Varför är detta ett problem just nu? 
Det brännbara avfallet i kommunen består idag av mer än 20 procent matavfall – och ungefär lika mycket pappersförpackningar, well och tidningar. Konsekvensen är brännbart avfall av lägre kvalitet, vilket innebär att Affärsverken har svårt att bli av med det. Dessutom är det dyrt att transportera brännbart avfall. Kostnaden har ökat med cirka 40 procent per ton under det senaste året. Både mängden (antal ton) avfall och marknadspriserna påverkar hushållens hämtningspriser. En annan negativ konsekvens är ökad miljöpåverkan. Denna utveckling måste vändas. Därför har Affärsverken tagit initiativ till kampanjen Mat separat.

 

Hur står sig Karlskrona idag jämfört med andra kommuner när det gäller att sortera matavfall?
Riksgenomsnittet för andelen matavfall i det brännbara är 20 procent, så vi är som de flesta andra. Men nu är det dags att Karlskrona tar sig till Sverigetoppen igen.

 

Jag har för mig att Karlskronaborna var bra på att sortera hushållsavfall tidigare. Stämmer det? 
Det är riktigt. Karlskrona var tidigt ute med att sortera hushållsavfall. I början av 2000-talet var vi bland de bästa i landet på att sortera. Det blev möjligt tack vare engagerade invånare, omfattande kampanjer och duktiga projektledare. Idag, femton år senare, består det brännbara avfallet av mer än 20 procent matavfall. Det handlar inte om något medvetet slarv från Karlskronabornas sida, men det behövs mer information och en ökad medvetenhet om hur viktigt det är att separera matavfall. Under de kommande två åren ska vi tillsammans minska de stora mängderna matavfall och papper i det brännbara.

 

Hur kan jag bidra till att minska matavfallet i Karlskrona kommun? 
Att göra biogas och biogödsel av matavfall är bra, men allra bäst är att matsvinnet minskar. Ett tips är att inte köpa mer mat än du tror att det går åt. Ett annat är att göra lunchlådor och mellanmål om det blir mat över.

 

Vad ska jag göra med matavfallet? 
Lägg matavfallet i den bruna påsen. Kasta sedan den bruna påsen i det bruna kärlet. Därefter hämtar Affärsverken avfallet enligt det avtal som finns med villaägaren, fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen.

 

Vad gäller för mig som bor i villa och min syster som bor i lägenhet?
Bor du i villa eller radhus har du ett renhållningsabonnemang hos Affärsverken. För den som bor i lägenhet gäller att hyresvärden eller styrelsen i bostadsrättsföreningen ansvarar för att det finns kärl för matavfall.

 

Hur gör jag om de bruna påsarna börjar ta slut? 
Du kan hämta påsar på samtliga bemannade återvinningscentraler. En annan möjlighet är att besöka Affärsverken. Vi finns på Norra Smedjegatan 53 i Karlskrona.

 

Varför heter Affärsverkens kampanj Mat separat?
Budskapet är en sammanfattning av kampanjens syfte: att Karlskronaborna ska separera matavfallet genom att lägga det i den bruna påsen – och att sedan lägga påsen i det bruna kärlet. Matavfallet ska inte läggas i det brännbara avfallet.

 

Vad är målet för Mat separat?
Det är att halvera mängden matavfall i det brännbara under 2017 – från 30 till 15 kilo per person. Det klarar vi om alla drar sitt strå till stacken.

 

Hur kommer Mat separat att märkas i och kring Karlskrona?
Budskapet kommer att synas och höras på olika sätt och i olika kanaler – från annonser och infartsskyltar till renhållningsfordon och stormarknader. Givetvis kommer även Affärsverkens egna kanaler att användas, såsom webbplatsen och nyhetsbrevet Nära. Dessutom är Affärsverkens medarbetare engagerade i arbetet, exempelvis i form av informatörer som kommer att finnas på stan och i skolor. Målet är att skapa engagemang och förståelse hos Karlskronaborna så att vi tillsammans halverar mängden matavfall i den brännbara under 2017.

 

Kommer jag att kunna följa hur vi som bor i Karlskrona blir allt bättre på att sortera matavfall?
Ja. Affärsverken genomför med jämna mellanrum så kallade plockanalyser för ett antal hushåll och skolor. Plockanalys innebär att en i förväg bestämd mängd avfall plockas ut och sorteras. Resultatet sammanställs i en rapport. På så sätt får Affärsverken reda på vad avfallet innehåller, hur sorteringen fungerar och vad som behöver bli bättre. Resultatet av de plockmätningar som görs kommuniceras via kampanjen Mat separat.