Google Translate:

Beställ sms-påminnelse för avfallshämtning

Nu kan du som är renhållningskund hos Affärsverken anmäla dig till vår sms-tjänst. Kundnummer finns på fakturan. Då får du en påminnelse dagen innan hämtning att det är dags att ställa ut kärlen. Du som har enskilt avlopp får även en kvittens via sms när vi varit på din fastighet för slamtömning.

Anmäl här!