Google Translate:

Så placerar du kärlen vid avfallshämtning

Om ditt avfall hämtas med sidolastande sopbil ska kärlet ställas vid tomtgränsen eller på anvisad plats med handtag och hjul in mot fastigheten. Som mest ska kärlet stå 1,5 meter ifrån där sopbilen kan stanna, annars når inte bilens lyftarm. Chauffören har ingen skyldighet att kliva ur bilen.

max 1,5 meter från där sopbilen stannar     ha fri höjd på 4,7 m uppåt och 50 cm bakåt för kärlet

 

Tänk på att ställa kärlen på plan mark och försök lämna utrymme både mellan kärlen och bakom dem, helst 50 centimeter. Det kan annars bli skador på staket eller liknande eftersom lyftet inte alltid blir helt rakt.

 

Om ditt avfall hämtas med en baklastande sopbil ska du ställa kärlen synliga vid tomtgränsen eller vid anvisad plats med handtag och hjul ut mot vägen.

för baklastande sopbilar ska handtaget riktas mot vägen

 

Det är viktigt att du håller efter växtligheten på vägen till och runt dina kärl. För att våra fordon ska kunna ta sig fram krävs en körbana fri från hinder med en bredd av minst 3,5 meter. Det behöver även vara fritt från grenar och buskar ytterligare en meter på varje sida om körbanan. I höjdled behöver det vara fritt från grenar minst 4,5 meter över körbanan.

Nedan ser du på bilden från Plan- och bygglagen vilka avstånd som gäller. Tack för ditt samarbete!
avstånd enligt Plan- och bygglagen