Google Translate:

Förändrad familjesituation

Om det har tillkommit, eller försvunnit, ägare på en fastighet med ett befintligt abonnemang för hushållsavfall, eller om du har bytt namn, så kan du som fastighetsägare anmäla det här.