Beskrivning: Nu under hösten kommer vi att bygga om digitalt och byta system för vår kundinformation. Allt för att göra det enklare och bättre för dig. Du kommer att uppleva förändringar i både app och på vår webb.

Google Translate:

Beskrivning: Nu under hösten kommer vi att bygga om digitalt och byta system för vår kundinformation. Allt för att göra det enklare och bättre för dig. Du kommer att uppleva förändringar i både app och på vår webb.

Hämta matavfallspåsar

Att slänga matavfall ska inte vara krångligt. Därför har vi placerat ut ställ med matavfallspåsar
så att du kan hämta och fylla på när du behöver. Matavfallspåsar hämtas kostnadsfritt på våra tio bemannade återvinningscentraler och på platserna nedan. Tack för att du sorterar!

Läs mer om vad som ska ligga i matavfallspåsen