Google Translate:

Effektabonnemang 80 A eller högre

Effektabonnemang är för företag och flerbostadshus som har en huvudsäkring från 80 A eller högre. Elnätsavgiften består av tre delar, en fast avgift som bestäms av huvudsäkringens storlek, en rörlig avgift som påverkas av hur mycket el som du förbrukar samt ett effektpris. Effektpriset baseras på den timme där du har använt flest kilowattimmar i månaden, så kallade entimmeseffekten. Utöver elnätsavgiften betalar du även för energiskatt. Samtliga priser är exklusive moms.

För effektkunder finns det två tariffer:

Tariff N4 – Lågspänningsanslutning (0,4 kV).
Tariff N3 – Högspänningsanslutning (20 kV).

Elnätsavgift

Gäller från den 1 januari 2024, tillsvidare.

TARIFFTYP      
Mätarsäkring Fast avgift per månad Rörlig avgift per kWh Effektavgift per kW
80 A 430 kronor 22,8 öre 90 kronor
100 A 540 kronor 22,8 öre 90 kronor
125 A 680 kronor 22,8 öre 90 kronor
160 A 882 kronor 22,8 öre 90 kronor
200 A 1 103 kronor 22,8 öre 90 kronor
       
N 4 1 107 kronor 16,6 öre 96 kronor
N 3 2 380 kronor 8,7 öre 76 kronor

Överuttagsavgift för N4 och N3

Om månadens reaktiva entimmeseffekt överstiger halva den aktiva entimmeseffektens storlek tillkommer en överuttagsavgift på 48 kronor per kVAr för lågspänningskund, respektive 38 kronor per kVAr för högspänningskund.

Statliga avgifter som ingår i elnätsavgiften

I elnätsavgiften ingår elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift samt elberedskapsavgift. Samtliga avgifter är statliga och du kan läsa mer om avgifterna på elsakerhetsverket.se.

Avgifter | Elsäkerhetsverket (elsakerhetsverket.se)

Energiskatt

Energiskatten är för närvarande 42,8 öre per kWh exklusive moms.