Beskrivning: På grund av tekniska problem med M/F Astrid är turerna inställda tillsvidare.

Google Translate:

Beskrivning: På grund av tekniska problem med M/F Astrid är turerna inställda tillsvidare.

Effektabonnemang 80 A eller högre

Effektabonnemang är för företag och flerbostadshus som har en huvudsäkring från 80 A eller högre. Elnätsavgiften består av tre delar, en fast avgift som bestäms av huvudsäkringens storlek, en rörlig avgift som påverkas av hur mycket el som du förbrukar samt ett effektpris. Effektpriset baseras på den timme där du har använt flest kilowattimmar i månaden, så kallade entimmeseffekten. Utöver elnätsavgiften betalar du även för energiskatt. Samtliga priser är exklusive moms.

Elnätsavgift

Gäller från den 1 januari 2024 till och med 31 augusti 2024.

TARIFFTYP      
Mätarsäkring Fast avgift per månad Rörlig avgift per kWh Effektavgift per kW
80 A 430 kr 22,8 öre 90 kr
100 A 540 kr 22,8 öre 90 kr
125 A 680 kr 22,8 öre 90 kr
160 A 882 kr 22,8 öre 90 kr
200 A 1 103 kr 22,8 öre 90 kr
       
N 4 1 107 kr 16,6 öre 96 kr
N 3 2 380 kr 8,7 öre 76 kr

Förändrad prissättning för elnätet

Från den 1 september 2024 får den rörliga delen ett tillägg som är en procentsats av spotprisets
medelvärde under månaden, vilket endast utgör en liten del av elnätskostnaden.

Samtliga priser är exklusive moms och gäller från den 1 september 2024, tillsvidare.

Mätarsäkring Fast avgift per månad Rörlig avgift per kWh Rörlig avgift spot per kWh* Effektavgift per kW
80 A 581 kr 11,7 öre 8,31 % x spot 90 kr
100 A 729 kr 11,7 öre 8,31 % x spot 90 kr
125 A 918 kr 11,7 öre 8,31 % x spot 90 kr
160 A 1 191 kr 11,7 öre 8,31 % x spot  90 kr
200 A 1 489 kr 11,7 öre 8,31 % x spot  90 kr
N4 1 605 kr 11,7 öre 8,31 % x spot 90 kr
N3 2 380 kr 3,0 öre 6,61 % x spot  76 kr

*Rörlig avgift spot per kilowattimme beräknas genom att 8,31 procent för lågspänning eller 6,61 procent för högspänning multipliceras med spotprisets månadsmedel i öre per kilowattimme för elområde SE4. Kostnadsberäkningen utförs på följande sätt: (0,0831 x spotpriset) x (din elförbrukning).

Spotprisets månadsmedel

För effektkunder finns det två tariffer:

Tariff N4 – Lågspänningsanslutning (0,4 kV).
Tariff N3 – Högspänningsanslutning (20 kV).

Överuttagsavgift för N4 och N3

Om månadens reaktiva entimmeseffekt överstiger halva den aktiva entimmeseffektens storlek tillkommer en överuttagsavgift på 48 kronor per kVAr för lågspänningskund, respektive 38 kronor per kVAr för högspänningskund.

Statliga avgifter som ingår i elnätsavgiften

I elnätsavgiften ingår elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift samt elberedskapsavgift. Samtliga avgifter är statliga och du kan läsa mer om avgifterna på elsakerhetsverket.se.

Avgifter | Elsäkerhetsverket (elsakerhetsverket.se)

Energiskatt

Energiskatten är för närvarande 42,8 öre per kWh exklusive moms.