Google Translate:

Säkringsabonnemang upp till 63A

Säkringsabonnemang är för privatkunder med huvudsäkring till och med 63 A. Elnätsavgiften består av två delar, en fast avgift som bestäms av huvudsäkringens storlek och en rörlig del som påverkas av hur mycket el du förbrukar. Utöver elnätsavgiften betalar du även för energiskatt. Samtliga priser är inklusive moms.

Elnätsavgift

Gäller från den 1 januari 2024, tillsvidare.

TARIFFTYP    
Mätarsäkring Fast avgift per månad Rörlig avgift per kWh
Lägenhet 128 kronor 62,5 öre
16 A 238 kronor 46,8 öre
20 A 326 kronor 46,8 öre
25 A 440 kronor 46,8 öre
35 A 691 kronor 46,8 öre
50 A 1 043 kronor 46,8 öre
63 A 1 379 kronor 46,8 öre

Statliga avgifter som ingår i elnätsavgiften

I elnätsavgiften ingår elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift samt elberedskapsavgift. Samtliga avgifter är statliga och du kan läsa mer om avgifterna på elsakerhetsverket.se.

Avgifter | Elsäkerhetsverket (elsakerhetsverket.se)

Energiskatt

Energiskatten är för närvarande 53,5 öre per kWh inklusive moms.