Google Translate:

Säkringsabonnemang upp till 63 A

Säkringsabonnemang är för företag och flerbostadshus med huvudsäkring till och med 63 A. Elnätsavgiften består av två delar, en fast avgift som bestäms av huvudsäkringens storlek och en rörlig del som påverkas av hur mycket el du förbrukar. Utöver elnätsavgiften betalar du även för energiskatt. Samtliga priser är exklusive moms.

Elnätsavgift

Gäller från den 1 januari 2024, tillsvidare.

TARIFFTYP    
Mätarsäkring Fast avgift per månad  Rörlig avgift per kWh 
Lägenhet 102 kronor 50,0 öre 
16 A 190 kronor 37,4 öre 
20 A 261 kronor 37,4 öre 
25 A 352 kronor 37,4 öre 
35 A 553 kronor 37,4 öre 
50 A 834 kronor 37,4 öre 
63 A 1 103 kronor 37,4 öre 

Statliga avgifter som ingår i elnätsavgiften

I elnätsavgiften ingår elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift samt elberedskapsavgift. Samtliga avgifter är statliga och du kan läsa mer om avgifterna på elsakerhetsverket.se.

Avgifter | Elsäkerhetsverket (elsakerhetsverket.se)

Energiskatt

Energiskatten är för närvarande 42,8 öre per kWh exklusive moms.