Google Translate:

Nyhet 15 december 2023

Affärsverken tar över Karlskronas återvinningsstationer

Regeringen beslutade sommaren 2022 om förändringar kring producentansvar för förpackningar. Det är en stor reform som innebär att alla Sveriges kommuner står inför ett omfattande förändringsarbete.

Redan 1 januari 2024 kommer Sveriges kommuner ansvara för insamling av förpackningar från hushåll på återvinningsstationerna. Något som tidigare har skötts av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

I Karlskrona har Affärsverken fått uppdraget att ta över underhåll och tömning av alla femtio återvinningsstationer i kommunen.

- Vi har utfört tömning på entreprenad åt FTI tidigare, men nu kommer vi göra allt i egen regi. För oss blir det smidigare att bestämma själva när containrarna behöver tömmas, vilket tidigare reglerades av FTI. Förhoppningsvis blir det en bättre upplevelse för allmänheten om vi hinner tömma innan de blir överfulla, säger Robert Malmgren, Produktägare Cirkulär på Affärsverken.

Tydligare skyltning

Successivt kommer även återvinningsstationerna att få nya skyltar och dekaler.

- Det kommer att framgå tydligare att Affärsverken är ansvariga och det kommer finnas kontaktuppgifter om man behöver rapportera något som behöver åtgärdas, säger Robert Malmgren.

För mer information

Robert Malmgren
Produktägare Cirkulär
0455-783 61
robert.malmgren@affarsverken.se