Beskrivning: Nu under hösten kommer vi att bygga om digitalt och byta system för vår kundinformation. Allt för att göra det enklare och bättre för dig. Du kommer att uppleva förändringar i både app och på vår webb.

Google Translate:

Beskrivning: Nu under hösten kommer vi att bygga om digitalt och byta system för vår kundinformation. Allt för att göra det enklare och bättre för dig. Du kommer att uppleva förändringar i både app och på vår webb.

Ansök om användarkonto för privatkunder

Du kan ge fullmakt till någon du har förtroende för till att få användarkonto för dina avfallstjänster. När ett ombud ska ha ett användarkonto så godkänner du som äger fastigheten detta. Digitalt signeringsunderlag skickas till alla parter för godkännande innan användarkontot öppnas.