Beskrivning: På grund av tekniska problem med M/F Astrid är turerna inställda tillsvidare.

Google Translate:

Beskrivning: På grund av tekniska problem med M/F Astrid är turerna inställda tillsvidare.

Ansök om användarkonto för privatkunder

Du kan ge fullmakt till någon du har förtroende för till att få användarkonto för dina avfallstjänster. När ett ombud ska ha ett användarkonto så godkänner du som äger fastigheten detta. Digitalt signeringsunderlag skickas till alla parter för godkännande innan användarkontot öppnas.