Google Translate:

Ansök om användarkonto för företag och fastighetsägare

Ansvariga firmatecknare kan ansöka om användarkonto för avfallstjänster genom att fylla i formuläret. Om ett ombud ska ha ett användarkonto så godkänner firmatecknare (enligt bolagsverkets register) detta. Digitalt signeringsunderlag skickas till alla parter för godkännande innan användarkontot öppnas.