Google Translate:

Anvisningar för installatörer

Installationsanvisningar

Här har vi samlat ihop anvisningar som beskriver de krav vi ställer i samband med anslutning till fjärrvärmenätet. Dokumentet är framförallt riktat till installatören.

Allmänna bestämmelser för fjärrvärmeinstallationer.pdf

Här kan du som är installatör göra föranmälan:

pdf.pngFöranmälan Fjärrvärmeinstallation.pdf

Se även