Google Translate:

Därför satsar vi på solenergi

Affärsverken levererar produkter och tjänster som skapar förutsättningar för hållbar utveckling. Samtidigt verkar vi i en av landets soligaste kommuner och vill ta vara på den kraft som finns i solens strålar. Därför är satsningen på Karlskrona Solpark lika viktig som självklar för oss.

Affärsverken tar samhällsansvar, går före och visar vägen mot ett hållbart samhälle. Investeringen i Karlskrona Solpark är en betydande del i vårt fokus på att leverera produkter och tjänster som är viktiga för samhället, som gör nytta för företag och privatpersoner och som skapar goda förutsättningar för en affärsmässig och hållbar utveckling. Affärsverken är initiativtagare till Karlskrona Solpark, samt har projekterat och byggt parken. Vi är även en av många stolta delägare.

Läge för satsning på solenergi

Storskalig solenergi är en enkel teknik för att skapa och dela närproducerad el på ett såväl ekonomiskt som klimatmässigt hållbart sätt. Karlskronas gynnsamma läge i sydöstra Sverige med många soltimmar skapar rätt förutsättningar för en effektiv solenergiproduktion.

Affärsverkens satsning på Karlskrona Solpark ligger i linje med de mål som Länsstyrelsen i Blekinge har satt upp för utbyggnad av solenergi. År 2030 ska det finnas 110 MW installerad effekt i Blekinge, vilket ska motsvara fem procent av elanvändningen. Enligt den så kallade Energiöverenskommelsen från 2016 är målet att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion år 2040. Om främjande åtgärder genomförs anser Energimyndigheten att fem till tio procent av landets elanvändning år 2040 kan komma från solenergi.

Alla kan bidra till ett hållbart samhälle

Karlskrona Solpark är andelsägd och en andel producerar cirka 100 kWh per år. Större företag och organisationer investerar som direktägare, medan mindre företag och privatpersoner äger andelar genom den ekonomiska föreningen Solfördelarna i Karlskrona. Genom detta får så många som möjligt chansen att producera grön el och ta del av avkastningen.