Google Translate:

Solenergi är rätt lösning

Nu bygger vi Sveriges största solpark

Sveriges soligaste stad

Karlskrona har ofta utmärkt sig som den stad i Sverige där solen skiner mest. Rekordet är från 2016, då Karlskrona hade 2 270 timmar med en direkt solinstrålning på över 120 W per kvadratmeter. Enligt Energimyndighetens kartläggning tillhör Karlskrona de områden som har den största instrålningen.

Solenergi är rätt lösning 

Vi på Affärsverken skapar solparken som en del i vår målsättning att leverera produkter och tjänster som är viktiga för samhället, som gör nytta för företag och privatpersoner och som skapar goda förutsättningar för en affärsmässig och hållbar utveckling. Vi vill vara en proaktiv aktör som använder tillgångar, kompetens och erfarenhet till att utveckla och framtidssäkra infrastrukturen. 

Återanvändning av en deponi

Platsen för solparken, den gamla Gullbernadeponin i Lyckeby, är väl vald ur ett återvinnings- och hållbarhetsperspektiv. Fram till 1978 var det en deponi för avfall från hushåll, byggarbeten och industri. Kvicksilverhaltigt avfall har gjort marken obrukbar, även om en mindre del av området har sanerats vid byggnation av vägar och köpcentra. Flera undersökningar har visat att det inte sker någon omfattande spridning av föroreningar och att spridningen av kvicksilver inte heller är något problem.

En investering som ger tillbaka

Som andelsägare sänker du dina energikostnader med förnybar energi från Sveriges soligaste stad. Du producerar din egen el utan att behöva bekymra dig om att planera eller montera hemma på taket. Solcellerna sitter inte fast på ditt tak, så du kan ha kvar dem och ditt solavdrag på elräkningen även om du flyttar. Du kan också ge bort andelar eller låta dem gå i arv. En andel motsvarar 0,1 kW eller cirka 100 kWh per år. 

Mer läsning

Långtidsprognos elpriser_180613 (PDF)

Marken där solparken ligger (PDF)

Produktblad Karlskrona Solpark (PDF)

Produktionsprognos (PDF)

Övrig information (PDF)

Produktval (PDF)