Google Translate:

Morgondagens energi idag

Sverige ska ställa om till 100 procent förnybar elproduktion 2040 vilket kommer innebära stora förändringar. Affärsverken är redo att anta utmaningen.

Många branscher har redan en plan för att ställa om och bli fullt elektrifierade med el från förnybara källor som sol och vind. Men för att det ska bli verklighet behöver energibranschen hänga med.
– Dagens elsystem är inte anpassat för morgondagens elproduktion, säger Anna Hammartorp, affärsområdeschef Energi på Affärsverken och utvecklar resonemanget:
– Det kommer krävas minst dubbelt så mycket el som idag. Därför behöver elnäten byggas ut och anpassas för nya tekniska lösningar. Affärsverken är redan igång för att möta omställningen. De lokala elnäten förstärks, antalet kunder med egna solceller utökas och det satsas på solenergi i Karlskrona Solpark.
– Dessutom genererar vårt kraftvärmeverk inte bara fjärrvärme utan förser även Karlskrona med lokalproducerad el, säger Anna och tillägger att all el till privatkunder kommer från förnybara källor som sol, vind, vatten och biobränsle.

Energismart

Omställningen handlar inte enbart om att producera mer el. Samhället behöver också bli mer energismart. Där hjälper Affärsverken till med elspartips såväl som tjänster för att minska kunders elförbrukning.
– 2040 kan kännas avlägset, vi kan göra mycket redan nu, säger Anna och avrundar:
– Affärsverken skapar förutsättningarna lokalt som en del i den nationella omställningen som vi alla behöver förverkliga tillsammans.

REPORTAGE FRÅN: I KARLSKRONA NR 2 2021
TEXT: PATRIK RANG
FOTO: ANDREAS BLOMLÖF