Google Translate:

Lokalproducerad el och värme – en vinst för både miljö och samhälle

Från Mältan och Solparken hem till dig. Fossilfritt producerad el och värme från ditt närområde är inte bara bra för miljön. Det ger dessutom tillbaka till lokalsamhället i form av pengar till vård och omsorg, skola och andra viktiga samhällsfunktioner. Låter det långsökt? Vi förklarar hur det funkar.

Bildkollage: En person i arbetskläder sitter vid en värmeledning. Stortorget i Karlskrona.

Mikrobryggerier och gårdsbutiker, närodlat och hemlagat. Lokalproducerat har blivit trendigt av en anledning. Inte nog med att produkter, eller i vårt fall el och värme, inte behöver färdas särskilt långt, den ekonomiska vinsten försvinner inte iväg till tvivelaktiga bolag i andra länder.

– Först och främst är lokalproducerad el och värme snäll mot miljön. Om vi tar elen som exempel så kommer vår el i Sverige traditionellt från vattenkraft och kärnkraft. I takt med att kärnkraftsreaktorer har stängts har vi hittat andra produktionsformer av energi för att ersätta elen från kärnkraftverken, och då framförallt från förnybara källor som vindkraft, solkraft eller värmekraft från biobränsle, berättar Joakim Lindahl, värmechef på Affärsverken.

Foto på Joakim Lindahl, värmechef på Affärsverken, som säger: "Vinsten vi gör går tillbaka till kommunen och i förlängningen till invånarna i Karlskrona."

Gynnar lokala näringen

All värme från Affärsverken produceras i våra värmeverk i Karlskrona och det mesta skapas i Kraftvärmeverk Karlskrona på Mältan. Här produceras också grön el, precis som i Karlskrona Solpark och hos 300 mikroproducenter med egna solcellsanläggningar där överskottet köps av oss. Grön el från väldigt nära dig helt enkelt.

– Jag vill slå ett särskilt slag för vårt kraftvärmeverk på Mältan som producerar både el och värme. Produktionen hänger ihop och ju mer fjärrvärme som produceras, desto mer grön el blir det. Kraftvärmeverket drivs av biobränsle, som är restprodukter från det lokala skogsbruket och produktionen är helt fossilfri, säger Joakim Lindahl.

Tack vare att bara biobränsle används blir det inga fossila koldioxidutsläpp när elen och värmen produceras, och på så vis bidrar Affärsverken på sikt till ett minskat utsläpp av växthusgaser. Dessutom finns det ännu fler fördelar. Genom att köpa lokalproducerad el och värme från ditt lokala bolag gynnas den lokala näringen.

– Affärsverken är ett kommunägt bolag. Vinsten vi gör går tillbaka till kommunen och i förlängningen till invånarna i Karlskrona. Det gynnar till exempel skolor, äldreomsorg, utbyggnad av infrastruktur och andra viktiga kommunala funktioner, säger Joakim Lindahl.

Minskar beroendet av andra elområden

Mer lokalproducerad el är dessutom nödvändig för oss som bor i södra delen av Sverige. Idag drabbas vi ibland av elbrist eftersom vi konsumerar mer än vi producerar. Vi är beroende av el från landets norra elområden som har ett överskott, men eftersom utbyggnaden av kraftkablarna inte har hunnit med, fungerar inte alltid överföringen och vi i söder får elbrist.

– Lokalt producerad el stärker både balansen i nätet och vår egen kapacitet och gör att vi inte blir lika beroende av el från andra delar av landet, förklarar Joakim Lindahl.

Och så till sist: genom att ha många mindre anläggningar istället för en enda stor, blir elproduktionen mindre sårbar och risken för stora elavbrott minskar.

– Faller till exempel en liten solcellsanläggning bort gör det inte särskilt stor skada. Lokalt producerad el är verkligen en vinst för alla, säger Joakim.

 

Fler artiklar om el

Läs mer om elköp i vår artikelserie – Så funkar det!