Google Translate:

Grön el, vad är det?

Du vill teckna avtal med ett bolag som erbjuder el som inte belastar klimatet. Men ska du välja hållbar eller klimatsmart, fossilfri eller miljövänlig? Begreppen är många och det kan vara svårt att skilja dem åt. På Affärsverken kallar vi det kort och gott för grön el. All vår el är grön. Det innebär att den kommer från källor som är hundra procent förnybara som sol, vind, vatten och biobränsle. Solklart, eller hur?

Bildkollage: En hjullastare kör vid en hög med flis samt person som laddar en elbil.

Klimatsmart, hållbar, fossilfri, miljövänlig. Kärt barn har många namn och olika elbolag har olika benämningar. På Affärsverken säger vi att elen är grön. Men vad ligger egentligen bakom begreppet?

– Det vi kallar grön el är den som kommer från förnybara energikällor som ständigt fylls på som sol, vind, vatten och biobränsle. Den är fossilfri men det är kärnkraft också. Kärnkraften producerar ingen koldioxid som olja, kol, och naturgas gör. Men den fylls heller inte på eftersom uran inte kan återskapas och där har vi skillnaden. El från kärnkraftverk skulle vi aldrig kalla grön, säger Veronica Lekander, produktägare för elhandelsprodukter på Affärsverken.

Säkerställer elens energikälla

Men hur kan vi då garantera att elen är just grön? Jo, genom så kallade ursprungsgarantier. Så här: För att säkerställa varifrån el kommer utfärdas ursprungsgarantier av staten. Det finns en lag som reglerar detta som heter just lagen om ursprungsgarantier för el. För varje producerad megawattimme får elproducenter en garanti som visar vilken typ av energikälla elen kommer ifrån, oavsett om den är förnybar eller inte. Elproducenterna säljer sedan sina ursprungsgarantier på en öppen marknad till elleverantörer.

Foto på Sanja Simunovic, elhandelschef på Affärsverken, som säger: "Att vår el kommer från energikällor där det ständigt finns en återhämtning är jätteviktigt för oss."

Vi på Affärsverken köper bara ursprungsgarantier från producenter vars el kommer från förnybara källor. På så sätt kan vi garantera att vår el alltid är grön.

– Garantierna är bevis på att vår el kommer från energikällor där det ständigt finns en återhämtning och det är jätteviktigt för oss, säger Sanja Simunovic, elhandelschef på Affärsverken.

Vad är viktigt för dig?

När fler väljer grön el som vår och efterfrågan ökar, ökar också pressen på producenterna att leverera den el som kunderna vill ha. Successivt sker en omställning till att allt mer el kommer från förnybara källor som varken generar koldioxid eller efterlämnar något kärnbränsleavfall. Och den resan vill vi på Affärsverken bidra till.

– Ofta ligger fokus på prisjämförelser när det gäller el. Vi vill lyfta blicken och istället fråga: vad är viktigt för dig och vad får du för pengarna? För oss är grön el som är snäll mot miljön det absolut viktigaste, och det hoppas vi att våra kunder också tycker, säger Veronica Lekander.

Källor: Sveriges riksdag, Energimyndigheten

 

Fler artiklar om el

Läs mer om elköp i vår artikelserie – Så funkar det!