Google Translate:

Bra att veta om din elmätare

Din elmätare är vårt verktyg för att se hur mycket el du förbrukar, för att sedan kunna ge dig en korrekt faktura. Den är fjärravläst och rapporterar din mätarställning främst via radiokommunikation, men även elnät, fiber och GPRS används.

Vi har kontinuerlig bevakning på kommunikationen till samtliga mätare och försöker så fort som möjligt åtgärda de problem som eventuellt uppstår.

En förutsättning för att vi ska kunna läsa av din elmätare är att den är spänningssatt. Om du vill göra ditt hus, lägenhet, sommarhus eller fritidshus spänningslöst under en längre tid är det viktigt att du stänger av elmätaren på mätarens funktionsknapp. Då kan vi fortfarande ha kontakt med din elmätare och samla in din mätarställning så att din faktura blir rätt. Om ni ändå skulle behöva göra mätaren strömlös en längre tid, meddela gärna oss så att vi inte påbörjar felsökning i onödan.

Har du frågor om din mätare kontakta kundservice.