Google Translate:

Krafthandlare med blick för väder och klimat

Omringade av dataskärmar med råvarupriser, valutakurser och elanvändningskurvor jagar Affärsverkens professionella krafthandlare ständigt bästa möjliga elpris för Affärsverkens kunder. Stefan Hammartorp och Fredrik Liljekvist är finansiella krafthandlare. De köper in elkontrakt för närmaste månaden och ända upp till tio år framåt i tiden. Detta för att kunna säkra utlovat pris åt kunder runt om i hela Norden som har avtal om fast pris eller som valt portföljförvaltning.

För att lyckas analyserar de priser på el, bränslepriser och utsläppsrätter. De är också observanta på vädret, för i vårt vatten- och vindkraftstäta Sverige påverkar sol, vind och vatten elpriset.

– Man känner sig som en vinnare när man köper vid rätt tillfälle och gör kunderna nöjda, säger Fredrik Liljekvist. Men visst händer det att man nördar ner sig lite väl mycket i jobbet och börjar följa för många väderprognoser!

Miljövänlig el

Som privat elkund kan du få extra hjälp genom den så kallade Karlskronaportföljen. Den innebär att du låter krafthandlarna förvalta din elhandel precis som de gör för stora företag.

– Vår uppgift är att ordna bästa möjliga elpris för våra kunder, men vi ser också till att de får el från förnybara källor, som vår egenproducerade el, säger Stefan Hammartorp.

Balans i elnätssystemet

Martin Nilsson ansvarar för den fysiska elhandeln. Han har bland annat i uppgift att rapportera in samtliga inköp och utleveranser till Svenska Kraftnät. Användning och produktion måste vara i harmoni, för annars riskerar elnätssystemet i Norden och Baltikum att haverera. Om ett elbolag köper in fel volymer kan det resultera i höga straffavgifter som i sin tur kan påverka priset för slutkunderna.

Kund och leverantör

I Martin Nilssons roll ingår därför att sia om väder och elanvändning, så att inköp och egenproduktion alltid matchar behoven. Han följer cirka tio olika väderprognoser och håller ständig kontakt med kontrollrummet på Kraftvärmeverk Karlskrona.

– Det gäller att vara på tårna för att köpa in rätt volym till rätt kostnad, säger han. Ju bättre balans, desto mindre merkostnad. Det kan skilja mycket mellan sommar, vinter, vardag och helg, men genom att hålla balansen kan vi trygga kundernas elpris.