Vad händer om jag väljer att inte teckna ett elavtal?

Om du inte tecknar ett elavtal med något elhandelsbolag blir du anvisad en leverantör. Inom Affärsverkens nätområde är det Affärsverken Energi AB som är anvisningsleverantör. Du får då ett anvisat avtal med anvisat pris av oss, som oftast är högre än ett avtalspris. Du kan när som helst välja att teckna ett elavtal.

Senast ändrad: 2014-04-28 15:13

Chatta med kundservice