Vad händer när mitt elavtal går ut?

Senast 60 dagar innan avtalet löper ut får du ett nytt avtalsförslag från oss. Om inget aktivt val görs förlängs avtalet med ett år per automatik, med de priser och villkor som gäller sista dagen i månaden. Undantag kan gälla för äldre avtal.

Senast ändrad: 2012-06-27 08:26

Chatta med kundservice