Google Translate:

Slamtömning av enskilda avlopp

Slamtömning kan ske på olika sätt beroende på ditt behov och på system; slamtömningen från tank, avskiljare, eller avskiljare för bad/disk/tvätt (BDT-anläggning).

Slamtömning

Slamtömning av enskilda avlopp för permanentboende och fritidsboende görs i samarbete med Värends Miljö AB.

Du som har fastighet med permanentboende behöver utföra slamtömning minst en gång per år. 

För fritidsfastighet ska slamtömning utföras minst en gång vartannat år.

Ensamboende på en fastighet kan ansöka om slamtömning vartannat år. Du ansöker hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på Karlskrona kommun. Kravet är en godkänd, fungerande slamavskiljare med trekammare.

Slamavgift

Tömning av avskiljare med infiltration

Ordinarie pris:

Storlek Pris
0-4 m³ 1 530 kronor
4-7 m³ 2 200 kronor
7-10 m³  2 900 kronor
mer än 10 m³  590 kronor*
  *per påbörjad m³ utöver 10 m³

 

Priser för extra tömningar

Typ av extra tömning Pris
Extra tömning (inom fem arbetsdagar)  705 kronor + ord. pris
Akut tömning under kontorstid (inom 24h) 1 930 kronor + ord. pris
Akut tömning utanför kontorstid Faktureras av Värends

 

Är den extra tömningen en sluttömmning?

Skriv i beställningsformulärets meddelandefält att det gäller en sluttömning och eventuella önskemål. Priserna är desamma.

Tömning av sluten tank

Ordinarie pris:

Storlek Pris
0-4 m³ 1 530 kronor
4-5 m³ 1 820 kronor
5-6 m³ 2 050 kronor
6-7 m³ 2 200 kronor
7-10 m³ 2 900 kronor

 

Priser för extra tömningar

Typ av extra tömning Pris
Extra tömning (inom fem arbetsdagar) 705 kronor + ord. pris
Akut tömning under kontorstid (inom 24h) 1 930 kronor + ord. pris
Akut tömning utanför kontorstid Faktureras av Värends

 

Är den extra tömningen en sluttömmning?

Skriv i beställningsformulärets meddelandefält att det gäller en sluttömning och eventuella önskemål. Priserna är desamma.

Hämtning av fosforfilter/säck

Vi hämtar ditt fosforfilter/filtersäck. Bytet i din anläggning ombesörjer du själv och den förbrukade säcken ställs ut vid farbar väg för hämtning.

Pris:

Vikt Pris
Hämtning och behandling av 500 kg 1 940 kronor
Hämtning och behandling av 1 000 kg  2 400 kronor

Tömning av BDT-anläggning (bad, disk och tvätt)

Tömning av BDT-anläggning sker efter önskemål. Tömning kan ligga på intervall alternativt beställas vid behov.

Pris:

Tömning av BDT-anläggning: 1 055 kronor

Om tömningen görs i samband med tömning av slamavskiljare eller tank betalar du 680 kronor. Skriv i beställningsformulärets meddelandefält om du har en ordinarie tömning på gång och du vill göra båda samtidigt. 

Beställ slamtömning

Beställ akuta tömningar

Akut under kontorstid, chatta eller ring vår kundservice 0455-783 00.
Akut utanför kontorstid, kontakta Värends Miljö på journummer 0455-252 51.

Beställ övriga tömningar

Tänk på att

För att vi ska kunna komma fram och tömma din anläggning behöver vägen uppfylla vissa krav.

 • Färdvägen ska ha 3,5 meter fri bredd.
 • Fritt från grenar, buskar och andra hinder 1 meter utanför körbanan. 
 • Fritt från grenar och buskar till en höjd av minst 4,6 meter.
 • Vid återvändsgata ska vändplats vara tillräckligt stor för renhållningsfordonet.
 • Väg/uppställningsplats måste klara belastningen av en lastbil.
 • Vintertid ska vägen snöröjas och hållas halkfri.

Vid förhindrad tömning tar vi ut en avgift på 460 kronor.

Frågor och svar

  Alla fastigheter måste tömmas varje år med undantag för vissa ensamboenden och fritidsfastigheter som bara behöver slamtömmas vartannat år.

  En extra kostnad utöver tömningskostnad enligt gällande taxa tillkommer. Kontakt: 0470-228 69

  Tömning utförs inom 24 timmar. En extra kostnad utöver tömningskostnad enligt gällande taxa tillkommer. Kontakt: 0455-783 75

  Tömning sker inom fem arbetsdagar. En extra kostnad utöver tömningskostnad enligt gällande taxa tillkommer. Kontakt: 0455-783 75

  Kontakta oss, så ska vi försöka hjälpa dig.
  OBS vi spolar inte ledningar i själva bostadshuset.

Besök vårt Hjälpcenter för fler hjälpartiklar, frågor och svar.