Google Translate:

Varför är elen så dyr just nu?

Det är lätt att tänka att det höga elpriset beror på hur vädret har varit. Och det stämmer. Men även faktorer som bränslepriser och överföringskapacitet påverkar. Vi reder ut vad det är som händer.

Bildkollage: Landskap med berg och torr mark samt foto på person i soffa inomhus.

Priset på el är ovanligt högt just nu. – Det har varit en gradvis prisstegring sedan årsskiftet, som har accelererat de senaste veckorna, säger Stefan Hammartorp, krafthandlare på Affärsverken. Prisökningarna beror på en kombination av flera saker.

En torr sommar och höst i stora delar av den skandinaviska fjällkedjan gör att det råder ett stort underskott i vattenmagasinen. I marknaden kallar vi situationen för ett "hydrologiskt underskott". När det råder ett hydrologiskt underskott bidrar detta till att höja den generella elprisnivån i hela Norden.

Vi har också en omvärld med rusande bränslepriser. Även om vi på Affärsverken inte säljer el från fossila kraftkällor så är hela Norden beroende av kraftöverföringar till och från grannländer som har en varierande del fossil kraftproduktion. Det betyder att när priset på olja, gas och kol, samt priset på utsläppsrätter för koldioxid stiger kraftigt, blir priset dyrare även i våra angränsande områden, vilket leder till en direkt påverkan på det nordiska elpriset.

Andra faktorer som påverkar priset hos oss i södra Sverige är att två kärnkraftreaktorer på Ringhals har stängts, samt att elkraften börjat flöda från Finland, genom Sverige, till Norge, i stället för från norr till söder inom Sverige. Stängningen av kärnkraften i kombination med de nya kraftflödena har visat att elnätet i södra Sverige är underdimensionerat och att risken för störningar ökar. Detta har fått myndigheten Svenska Kraftnät att införa begränsningar på kraftöverföringar inom Sverige samt mellan Sverige och angränsande länder. Det medför att priset i södra Sverige påverkas av priserna i Europa, där prisbilden är betydligt högre.

Foto på Stefan Hammartorp, krafthandlare, som säger: "Om det fortsätter att vara torrt i vår nordiska fjällkedja kommer priset att vara högt och kanske till och med bli ännu högre."

Kommer priset att fortsätta vara så högt?

– Det beror mycket på vädret. Om det fortsätter att vara torrt i vår nordiska fjällkedja kommer priset att vara högt och kanske till och med bli ännu högre. Men om det blir en vinter med mycket snö så kommer priset att börja sjunka, säger Stefan.

Trots det så kommer vi som bor i södra Sverige nog tyvärr att få vänja oss vid ett högre elpris jämfört med resten av Sverige under flera år framåt då de nätbegränsningar som finns är svåra att bygga bort i närtid.

Påverka din faktura

Det du kan göra själv är att spara på elen för att spara pengar. Fundera över hur och när du använder din el. Stänger du av din tv när du sover? Har du frostat av frysen på länge? Behöver du ha igång din badtunna hela dagen?

Läs vår artikel med tips om hur du sparar både energi och pengar.

Fler artiklar om el

Läs mer om elköp i vår artikelserie: Din handbok om elköp – Så funkar det!

Artikel publicerad september 2021.