Osorterat - matavfall och brännbart läggs i samma påse och kärl

Priser hämtning av osorterat avfall varannan vecka
KärlstorlekPris inklusive moms
130 liter 5195 kronor
190 liter 7400 kronor
370 liter 9895 kronor
660 liter 15130 kronor
Priser hämtning av osorterat avfall en gång/vecka
KärlstorlekPris inklusive moms
130 liter 6590 kronor
190 liter 9730 kronor
370 liter 14585 kronor
660 liter 23095 kronor
Priser hämtning av osorterat avfall två gånger/vecka
KärlstorlekPris inklusive moms
190 liter 16630 kronor
370 liter 25735 kronor
660 liter 41545 kronor
Priser hämtning av osorterat avfall tre gånger/vecka
KärlstorlekPris inklusive moms
660 liter 61260 kronor
Tilläggskostnader
Byte av abonnemang från sorterat till osorterat 625 kronor
Hämtning av extra kärl/säck 130-190 liter vid ordinarie tömning/hämtning 65 kronor
Hämtning av extra av kärl/säck 240-370 liter vid ordinarie tömning/hämtning 75 kronor
Hämtning av extra kärl 660 liter vid ordinarie tömning/hämtning 125 kronor
Hämtning av extra kärl/säck 130-190 liter inom 5 arbetsdagar 210 kronor
Hämtning av extra av kärl/säck extra kärl 240-370 liter inom 5 arbetsdagar 230 kronor
Hämtning av extra kärl 660 liter inom 5 arbetsdagar 250 kronor
Akut tömning av kärl samma dag oavsett storlek 750 kronor
Byte av hämtningsintervall* 150 kronor
Byte av kärl*
* debiteras endast om det innebär utökad volym
250 kronor

 

Kostnader för dragväg
Dragväg 5-20 meter 12,50 kronor/kärl/tömning
Dragväg 21-60 meter 37,50 kronor/kärl/tömning
Dragväg >61 meter 62,50 kronor/kärl/tömning

Senast ändrad: 2015-02-10 09:00

Chatta med kundservice