Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

Google Translate:

Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

Nyhet 26 oktober 2021

Nya priser fjärrvärme

Från och med 1 januari 2022 kommer priserna för fjärrvärme att höjas med en (1) procent, det gäller både för villa, företag och flerbostadshus.

Fjärrvärmepriser