Google Translate:

Nyhet 15 mars 2024

Enklare att planera ditt besök på Mältan

Tillgängligheten på Mältan har blivit bättre. Förutom förändrade öppettider kan du i realtid se antal bilar på området och få sammanställd historik från föregående veckor. Ett verktyg som gör det enklare att undvika trängsel.

Nu går det att planera besöket hos Mältan återvinningscentral baserat på datadrivna insikter istället för att gissa. På Affärsverkens webb finns ett diagram som visar hur många bilar som är på området just nu samt ett genomsnitt över besökshistoriken.

- Det är en service som har efterfrågats och som vi har hörsammat. Självklart är det bra både för besökarna och oss om vi kan minska flaskhalsarna när många vill sortera sitt avfall samtidigt, säger Robert Malmgren, produktägare Cirkulär på Affärsverken.

IoT-lösning

På Mältan sitter idag sensorer som mäter fordon som passerar ett antal linjer på återvinningscentralen.

- Via en Internet of things-lösning analyserar vi sensordata från fyra veckor bakåt i tiden. Vi bedömer att det är tillräckligt för att få ett bra genomsnitt och ändå visa på förändringar som sker. All data sparas vilket gör att vi kan analysera hur antalet besökare förändras över tid och när besöken sker, säger Patrick Ågren, stadsnätschef på Affärsverken.