Google Translate:

Nyhet 19 februari 2024

Nya öppettider på Mältan

Från och med 1 mars 2024 ändrar vi öppettiderna på Mältan återvinningscentral efter önskemål från våra besökare. Via IoT-sensorer har vi kunnat mäta under vilka tider centralen trafikeras som mest och minst samt hur besökarna rör sig inom området. All data har sedan sammanställts till ett underlag som legat till grund för beslutet. En stor skillnad är att öppettiderna på lördagar och söndagar förlängs till klockan 16.

Öppettider:
Måndag–torsdag 9–18
Fredag–söndag 9–16