Google Translate:

Avtalsvillkor för värme och kyla

Vi tillämpar Energiföretagen Sverige och Konsumentverkets allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme företag.

Allmänna avtalsvillkor

För privatkunder:

Allmänna avtalsvilkor fjärrvärme 2018.pdf

För företagskunder:

Allmänna avtalsvillkor näringsidkare fjärrvärme pdf

Fjärrkyla Avtalsvillkor Näringsidkare.pdf