Google Translate:

Avtalsvillkor för värme och kyla

Allmänna avtalsvillkor

För privatkunder:

pdf.pngAllmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till konsument, 2018 (pdf).

För företagskunder:

pdf.pngAllmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till näringsidkare 2015 (pdf).

(Uppdaterade 2018-05-15, PuL-bestämmelsen har strukits 2018.)

Fjärrkyla Avtalsvillkor Näringsidkare.pdf

Våra avtalsvillkor

För privatkunder:

Särskilda avtalsvillkor för konsument