Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

Google Translate:

Beskrivning: Trafiken mellan Ronneby Marina och Tjärö är tillsvidare inställd, på grund av tekniska problem.

Orsak: Tekniska problem.

Avtalsvillkor för värme och kyla

Allmänna avtalsvillkor

Fjärrvärme

För privatkunder:

pdf.pngAllmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till konsument, 2018 (pdf).

För företagskunder:

pdf.pngAllmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till näringsidkare 2015 (pdf).

(Uppdaterade 2018-05-15, PuL-bestämmelsen har strukits 2018.)

Fjärrkyla

För företagskunder:

Fjärrkyla Avtalsvillkor Näringsidkare.pdf

Våra avtalsvillkor

Fjärrvärme

För privatkunder:

Särskilda avtalsvillkor för konsument

Serviceavtal

För privatkunder:

Avtalsvillkor Serviceavtal för konsument

För företagskunder:

Avtalsvillkor Serviceavtal för näringsidkare