Google Translate:

Nya smarta elmätare

Smarta elmätare som gör det lättare att bidra till ett hållbart samhälle – visst låter det bra? Snart är det verklighet, både för Affärsverkens elnätskunder och resten av Sverige.

Snart har alla smartare elmätare

Innan år 2025 ska alla elmätare i landet vara utbytta till nästa generations elmätare. De nya mätarna gör det lättare att ha koll på din elanvändning och ger bättre förutsättningar för dig som vill installera egna solceller eller ladda en elbil. Dessutom är de nya mätarna förberedda för kommande digitala tjänster, som hjälper dig att spara energi och hjälper Sverige att nå klimatmålen.

För dig som är elnätskund hos oss sker bytet under perioden 2020 till 2024 och vi kontaktar dig via brev innan din elmätare ska bytas. Vanliga frågor och svar om elmätare och mätarbytet finns här nedanför.

Mätarbytet steg för steg

Före bytet

Innan mätarbytet kontaktar vi dig via brev och berättar när din mätare ska bytas. I brevet står det tydligt om du behöver vara hemma eller inte vid bytet, vilket beror på om din mätare sitter tillgänglig för oss.

Mätarbytet steg för steg

Under bytet

Det är Affärsverkens personal som utför bytet. Mätarbytet tar cirka 30 minuter och elen kommer att vara avstängd i cirka 15 minuter.

Mätarbytet steg för steg

Efter bytet

Du kommer att få en bekräftelse på att mätarbytet är gjort, antingen via post eller via e-post alternativt sms.

Frågor och svar

  Regeringen beslutade i juni 2018 att alla Sveriges drygt fem miljoner elmätare ska bytas ut innan år 2025. Alla elmätare behöver ha nya funktioner för att en elmarknad som kan möta framtidens miljömål ska kunna skapas. Därför byter nu Affärsverken Elnät i Karlskrona AB alla elmätare i nätområdet under perioden 2020–2024.

  Nej. Bytet är kostnadsfritt eftersom du är nätkund hos oss.

  Elmätarna började bytas ut hösten 2020 och arbetet pågår till 2024. Vi kontaktar dig via brev innan din elmätare ska bytas.

  För att arbetet ska gå så smidigt som möjligt ska elmätaren vara åtkomlig för våra tekniker. Elmätarbytet tar cirka 30 minuter. När vi byter din elmätare blir det ett cirka 15 minuter långt elavbrott och har du känslig elektronisk utrustning kan det därför vara bra om denna är frånkopplad.

  Elmätarbytet tar cirka 30 minuter. När vi byter din elmätare blir det ett cirka 15 minuter långt elavbrott och har du känslig elektronisk utrustning kan det därför vara bra om denna är frånkopplad. Du kommer att få information via brev innan din elmätare ska bytas. Om du måste vara hemma eller inte vid bytet beror på om din elmätare sitter tillgänglig för oss.

  Mätaren som installeras är en OMNIPOWER® enfasmätare och trefasmätare från Kamstrup.

  Den nya mätaren är förberedd för kommande digitala tjänster, som hjälper dig att spara energi och hjälper Sverige att nå klimatmålen. En viktig skillnad mot den gamla mätaren är att den nya elmätaren registrerar energiflödet oftare och gör det lättare för dig att ha koll på och anpassa din elanvändning. Dessutom ger den bättre förutsättningar för dig som till exempel vill installera egna solceller eller ladda en elbil.

  OMNIPOWER® användarguide

  I de flesta fall står den gamla elmätarens ställning på nästkommande faktura från Affärsverken. I annat fall är du välkommen att kontakta kundservice, så hjälper vi dig.

  Det är vi på Affärsverken Elnät i Karlskrona AB som äger elmätaren som sitter i din fastighet och bytet utförs av vår personal. Under perioden då elmätarna byts ut kan du komma att träffa på våra montörer och bilar med Affärsverkens logotyp.

  Fastighetsägaren är enligt lag ansvarig för att elanläggningen är tillgänglig för mätarbyte och hålls i ett sådant skick att den är säker för allmänheten. Därefter är det Affärsverken Elnät i Karlskrona AB som ansvarar för att elmätarbytet sker på ett elsäkert vis.

  Ja, efter elmätarbytet kommer du att få ett vykort med information om att elmätaren har bytts ut. Om du har registrerat e-postadress eller mobilnummer kommer du istället att få en bekräftelse via e-post eller sms.

  Du har möjlighet att följa din elförbrukning med en högre upplösning än vad som är möjligt annars. Det går även att se effekt och reaktiv effekt samt ström och spänning fördelat över de olika faserna.

  Ja, plomberingen på luckan över displayen på mätaren går bra att bryta.