50/50-pris

Detta är ett bra alternativ för dig som vill kombinera trygghet med möjlighet att ta del av marknadens svängningar. Ett elavtal med 50/50-pris innebär att du betalar ett fast pris med rörlig områdesjustering för hälften av din elförbrukning och rörligt elpris för resterande del av förbrukningen.

Elavtal50/50-pris
Den fasta delen, pris enligt Fast pris, gäller för 50 % av den totala förbrukningen under hela avtalsperioden och en områdesjustering för det elområde anläggningen tillhör kommer att läggas på eller dras av. För resterande 50 % av förbrukningen debiteras ett rörligt elpris där prissättning sätts i efterskott enligt Affärsverkens genomsnittspris för månaden på elbörsen Nord Pool Spot.
Elpriser Jämför priser och teckna elavtal direkt
Avtalslängd 1, 3, 5 eller 8 år
Grundavgift 18,75 kronor i månaden (inkl. moms) 
Förlängning
Automatiskt med ett 50/50-avtal i 1 år med de priser och villkor som gällde sista arbetsdagen under avtalets löptid. Innan avtalet går ut får du som kund i god tid ett nytt förslag från Affärsverken.
Uppsägningstid
Innan avtalstidens utgång.
Avtalsvillkor
Faktura Månadsvis efter verklig förbrukning.
Betalning Pappersfaktura, autogiro och e-faktura
Miljöval


Elen är alltid 100% förnybar. Du kan förstärka din miljöinsats genom att välja el märkt med Bra Miljöval.
Mer information om Bra Miljöval

Senast ändrad: 2015-04-16 08:33

Chatta med kundservice