Google Translate:

Ett stabilt energisystem

Energitriangeln är en enkel modell som beskriver de funktioner som behövs för få energisystemet i balans. Nämligen förhållandet mellan elproduktion, lagring och förbrukning.

Utmaningar för dagens energisystem

Varje kWh som förbrukas måste produceras samtidigt annars blir elnätet instabilt. Tidigare har det varit enklare att balansera eftersom elproduktionen har varit styrbar och det har funnits en viss tröghet, vilket gjort det möjligt att förutse toppar och dalar. Nu ställer samhället om mot mer förnybar elproduktion, vilket är bra, men det utmanar samtidigt dagens energisystem. Elproduktionen blir ojämn eftersom vi inte kan förutse exakt när sol- och vindkraft producerar som bäst.

Produktion, förbrukning, lagring och smart elnät

Energitriangeln beskriver tre områden; produktion, förbrukning och lagring, vilka alla har sina egna utmaningar som behöver lösningar. Affärsverken Flex arbetar med att ta fram olika tjänster och produkter för våra kunder som i sin tur säkerställer balans i energisystemet.

Affärsverken var tidigt ute när det gäller produktion i och med etableringen av Kraftvärmeverk Karlskrona 2012. Vi var med och anlade Karlskrona Solpark och installerar kraftvärme även i värmeverket på Gullberna. Samtidigt installerar vi rekordmycket solceller hos Karlskronas privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. När det gäller lagring tittar vi på olika batterilösningar, både stor- och småskaliga.

En grundförutsättning är att ha ett smart elnät som kan hantera en ökad andel vind- och solkraft och en storskalig infrastruktur för laddning av elfordon. Elnätet ska också kunna möta kunder som förväntar sig garanterad drift och efterfrågar nya tjänster för att styra sin egen förbrukning.

Affärsverken ska också vara en möjliggörare för ett decentraliserat energisystem.

Vad är viktigast för dig?

Energitriangeln går att applicera i stor och smått; på hela Sverige, Karlskrona kommun eller ditt eget hem. Den fungerar också som en modell för att skapa samsyn mellan olika aktörer som på ett eller annat sätt agerar inom energiomställningen. Det kan vara kunder med nya behov, entreprenörer med nya lösningar eller befintliga aktörer som förändrar sitt utbud.

Vi använder även triangeln som en prioriteringsmodell. Ställ dig själv frågan; vad är viktigast för dig när det gäller el? Är det viktigast att den är miljövänlig, då försöker vi hitta de bästa lösningarna. Är priset avgörande? Då hjälper vi dig bli mer flexibel och energisparande i din förbrukning. Och slutligen, är det viktigast att ha stabil tillgång till el dygnet runt, då styr vi lösningarna åt det hållet.