Google Translate:

Energiomställningen

Ett allt mer elektrifierat samhälle kommer skapa nya vanor, ökad förbrukning och behov av fler energikällor. Det innebär att hela energisystemet behöver ställas om. Ett måste för att vi ska kunna lösa klimatutmaningen!

Idag jobbas det hårt på alla fronter för att ställa om det svenska energisystemet – bland annat för att möta efterfrågan på förnybar, fossilfri el. Samtidigt slår Energimyndigheten fast att lösningarna behöver få genomslag i samhället mycket snabbare än i dag. Detta förutsätter systemtransformation, det vill säga förändringar i hela samhällsområden, sektorer och näringsgrenar.

Energiomställningen | Svenska kraftnät (svk.se)

För att möjliggöra omställningen behöver elsystemet blir mer flexibelt. Energimarknadsinspektionen (Ei) har till uppdrag att främja efterfrågeflexibilitet på elmarknaden.

Flexibilitet i elsystemet | Energimarknadsinspektionen (ei.se)

Power Circles är elkraftbranschens intresseorganisation, en sammanslutning för framtidsfrågor som inspirera aktörer att ta nya innovativa steg mot framtidens elsystem.

Power Circle (powercircle.org)